Seznam katalogů
Poslední změna Akce
Knihovna Benediktinského opatství Emauzy 04.12.2023 12:51:28
1 (Historický ústav AV ČR) 28.05.2024 09:16:28
Abecední jmenný katalog periodik Společnosti národů a OSN (Parlamentní knihovna) 23.05.2022 13:45:48
Aleph (Masarykova univerzita - Přírodovědecká fakulta) 28.05.2024 09:15:37
Analytická bibliografie české a zahraniční článkové bibliografie (NPKK) 23.05.2022 13:48:21
Bartoš, F.M.: Soupis rukopisů ... I-I. Praha, 1926-1927 (NK ČR) 14.07.2015 09:01:05
Bibliografia medica Čechoslovaca - lístková kartotéka (NLK) 14.07.2015 08:58:16
Bibliografia medica Čechoslovaca (NLK) 14.07.2015 09:01:25
Centrální jmenný katalog FF UK 28.05.2024 09:11:03
Centrální katalog Univerzity Karlovy v Praze 26.03.2015 19:52:07
Clavius (Severočeské muzeum v Liberci) 14.07.2015 09:03:39
Clavius (Severočeské muzeum v Liberci) 28.05.2024 09:13:18
Clavius (Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě) 28.05.2024 09:14:23
Dar Gada Freudenthala (VKOL) 28.05.2024 09:19:02
Databáze článkové bibliografie (Divadelní ústav) 28.05.2024 09:17:37
Fond nenotových rukopisů (České muzeum hudby) 23.05.2022 13:54:41
Generální (služební jmenný) katalog (SVKPK) 23.05.2022 13:56:58
Generální (služební jmenný) katalog periodik (SVKPK) 23.05.2022 13:57:49
Generální jmenný katalog - část česká (do r. 1981) (NM) 14.07.2015 13:17:04
Generální jmenný katalog (KNAV) 15.07.2015 13:35:16
Generální jmenný katalog (MKP) 14.07.2015 09:38:54
Generální jmenný katalog (MZK) 14.07.2015 09:16:49
Generální jmenný katalog (NPKK) 14.07.2015 09:16:10
Generální jmenný katalog SVK v Kladně 26.03.2015 19:52:07
Generální katalog ; programy škol (VKOL) 14.07.2015 09:19:48
Generální katalog (Slovanská knihovna) 14.07.2015 09:18:21
Generální katalog (VKOL) 28.05.2024 09:18:35
Generální katalog hudební (MKP) 14.07.2015 09:20:18
Generální katalog jmenný (MK Náchod) 14.07.2015 09:20:52
Generální katalog knih a kartografických dokumentů (SVKUL) 14.07.2015 09:21:50
Generální katalog knih JVK ČB 13.05.2024 10:56:47
Generální katalog knih STK (NTK) 14.07.2015 09:22:29
Generální katalog knihovny Historického ústavu 10.08.2017 10:55:38
Generální katalog knihovny Ústavu pro dějiny střední a východní Evropy (AV ČR) 14.07.2015 09:24:13
Generální katalog národního konzervačního fondu (NK ČR) 16.07.2015 13:54:39
Generální katalog Pedagogické knihovny - Z I (1921-1985) (MZK) 16.07.2015 13:16:13
Generální katalog Pedagogické knihovny - Z II (1986-1994) (MZK) 16.07.2015 13:16:35
Generální katalog periodik (1718-1992) (NTK) 14.07.2015 09:30:21
Generální katalog periodik (JVK) 14.07.2015 09:26:13
Generální katalog periodik (VKOL) 14.07.2015 09:26:44
Generální katalog starých tisků (JVK) 14.07.2015 09:28:07
Generální katalog starých tisků (VKOL) 14.07.2015 09:29:02
Generální katalog Technické knihovny - Z III (1978-1994) (MZK) 14.07.2015 09:32:49
Generální katalog univerzálního knihovního fondu I (NK ČR) 14.07.2015 09:30:56
Generální katalog univerzálního knihovního fondu II (NK ČR) 14.07.2015 09:31:17
Generální katalog Univerzitní knihovny - Z I (do r. 1950) (MZK) 14.07.2015 09:33:41
Generální katalog Univerzitní knihovny - Z II (1951-1994) (MZK) 14.07.2015 09:35:06
Generální místní katalog publikací (Divadelní ústav) 28.05.2024 09:20:49
Geologická bibliografie ČR 1928-1970 (Česká geologická služba) 28.05.2024 09:21:44
Hudební knihovna (České muzeum hudby) 14.07.2015 09:37:07
Hudebniny (ČRo) 28.05.2024 09:22:20
Incipitový katalog SHK (NK ČR) 14.07.2015 09:38:08
Jmenný katalog (FF MU) 15.07.2015 15:08:07
Jmenný katalog (KVKL) 15.07.2015 15:05:21
Jmenný katalog (Muzeum východních Čech) 14.07.2015 10:10:03
Jmenný katalog (NTM) 14.07.2015 09:56:11
Jmenný katalog (NZM) 14.07.2015 14:50:19
Jmenný katalog (Ostravská univerzita) 16.07.2015 14:47:46
Jmenný katalog (Památník národního písemnictví) 14.07.2015 09:59:03
Jmenný katalog (Slezské zemské muzeum) 14.07.2015 10:06:18
Jmenný katalog (UJEP) 14.07.2015 09:59:48
Jmenný katalog (UPM) 14.07.2015 10:01:38
Jmenný katalog časopiseckých článků (UPM) 14.07.2015 10:12:11
Jmenný katalog historického fondu (NTM) 14.07.2015 10:15:01
Jmenný lístkový katalog (Muzeum Jindřichohradecka) 14.07.2015 10:17:04
Jmenný lístkový katalog (UZPI) 14.07.2015 10:17:47
Jmenný lístkový katalog 1969-1989 včetně (Parlamentní knihovna) 14.07.2015 10:24:29
Jmenný lístkový katalog do r. 1968 včetně (Parlamentní knihovna) 14.07.2015 10:26:03
Jmenný, regionální věcný (Okresní muzeum a galerie v Jičíně) 14.07.2015 10:29:11
Katalog Knihovny Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. 28.05.2024 09:28:40
Katalog ARUB (AV ČR) 14.07.2015 10:31:38
Katalog aukčních katalogů (UPM) 14.07.2015 10:32:56
Katalog cizojazyčných monografií (Knihovna Libri Prohibiti) 14.07.2015 11:03:55
Katalog časopiseckého fondu (NLK) 16.07.2015 14:14:45
Katalog časopisů FF UK 17.07.2015 14:46:02
Katalog české exilové literatury (Knihovna Libri Prohibiti) 14.07.2015 11:03:34
Katalog českých a moravských periodik (MZK) 14.07.2015 11:04:42
Katalog diplomových prací studentů FF UK 17.07.2015 13:50:58
Katalog fondu fonotéky (České muzeum hudby) 28.05.2024 09:23:05
Katalog fonotéky EÚ AV ČR, pracoviště Brno (Etnologický ústav) 28.05.2024 09:24:59
Katalog gramofonových desek (KMHK) 28.05.2024 09:32:42
Katalog gramofonových desek (KUK) 28.05.2024 09:29:47
Katalog Historického ústavu do roku 1992 (AV ČR) 14.07.2015 11:11:01
Katalog hudebních tisků (NK ČR) 14.07.2015 11:11:35
Katalog hudebních tisků (tištěné notové materiály) (NK ČR) 14.07.2015 11:12:09
Katalog hudebnin (VKOL) 14.07.2015 11:12:48
Katalog hudebnin hudebněhistorického oddělení Národního muzea - Českého muzea hudby 26.03.2015 19:52:07
Katalog hudebnin II. hudebněhistorického oddělení Národního muzea - Českého muzea hudby 26.03.2015 19:52:07
Katalog hudebnin JVK ČB 13.05.2024 10:57:10
Katalog hudebnin Oddělení dějin hudby Moravského zemského muzea 16.07.2015 13:20:46
Katalog Jihočeské vědecké knihovny 15.07.2015 13:31:05
Katalog knih a ročenek (ÚMV) 14.07.2015 11:19:43
Katalog knih bývalého Ruského zahraničního historického archivu v Praze (Slovanská knihovna) 14.07.2015 11:22:33
Katalog Knihovny Českého rozhlasu 14.12.2023 10:07:54
Katalog knihovny Etnologického ústavu AV ČR 15.07.2015 14:28:55
Katalog Knihovny Jana Stadlera 09.12.2021 11:10:47
Katalog knihovny KKS FLÚ - AV ČR 13.12.2016 09:41:43
Katalog knihovny Moravské galerie v Brně 26.03.2015 19:52:07
Katalog knihovny Náprstkova muzea 07.05.2024 08:40:49
Katalog knihovny Regionálního muzea v Chrudimi 26.03.2015 19:52:07
Katalog Knihovny Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 15.07.2015 14:59:40
Katalog knižního fondu z let 1913-1991 (NTK) 14.07.2015 11:21:53
Katalog Krajské knihovny Karlovy Vary 17.07.2015 14:50:21
Katalog monografické literatury (NLK) 14.07.2015 11:26:22
Katalog Muzikologické knihovny ÚDU 21.11.2022 13:02:58
Katalog Muzikologické knihovny ÚDU, fond M. H. Schmida 05.12.2022 12:44:58
Katalog periodik 1919-2000 (Český geologický ústav) 14.07.2015 11:27:07
Katalog příruční knihovny k samizdatu a exilu (Knihovna Libri Prohibiti) 14.07.2015 11:28:46
Katalog samizdatové literatury (Knihovna Libri Prohibiti) 14.07.2015 12:33:56
Katalog sbírky dokladů knižní kultury (NM) 16.07.2015 14:20:20
Katalog sbírky hebraik terezínského ghetta (Židovské muzeum v Praze) 14.07.2015 12:37:31
Katalog sbírky kramářských písňových tisků (NM) 16.07.2015 14:21:45
Katalog starých tisků (Muzeum Českého ráje) 14.07.2015 12:39:04
Katalog starých tisků Knihovny Národního muzea (Jazykově nebohemikální část) 26.03.2015 19:52:07
Katalog výstavních katalogů (UPM) 14.07.2015 12:40:26
Katalog výtvarníků (UPM) 14.07.2015 12:47:24
Katalog zvukových CD 06.12.2022 11:31:01
katalogy Knihovny Ústavu pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. 18.12.2023 13:37:42
Knihovna archivu Národního divadla 25.05.2022 11:32:18
Knihovna GVUO 14.07.2015 12:50:45
Knihovní katalog Historický ústav - Praha 30.11.2023 09:17:57
Kombinovaný jmenný / názvový katalog knižních jednotek od r. 1979 do 2014 (Židovská obec v Praze) 14.07.2015 12:55:09
Lístkový jmenný generální katalog (Česká geologická služba) 28.05.2024 09:41:43
Lístkový katalog časopisů (KNAV) 14.07.2015 13:11:20
Lístkový katalog Etnologického ústavu AV ČR, v. v. i. - pracoviště Brno 15.07.2015 14:37:00
Lístkový katalog Knihovny Orientálního ústavu AV ČR 21.02.2024 07:47:54
Lístkový katalog knihovny PSÚ AV ČR - pobočka Praha 09.12.2016 10:07:59
Lístkový místní seznam monografií (tištěné texty a kartograf. dokum.) (MSVK) 14.07.2015 13:16:45
Mimoformátový jmenný katalog (obor architektura a letectví) (NTM) 14.07.2015 13:19:30
Mimoformátový jmenný katalog (obor geodézie) (NTM) 14.07.2015 13:20:10
Místní katalog (VKOL) 14.07.2015 13:20:50
Místní katalog hlavního fondu NPKK 14.07.2015 13:21:44
Muzejní (služební jmenný) katalog (SVKPL) 14.07.2015 13:24:35
Národní obrození (Památník národního písemnictví) 14.07.2015 13:25:17
Národní retrospektivní bibliografie 19. století (NK ČR) 14.07.2015 13:26:31
Naskenované lístkové katalogy historických sbírek (dílčí katalog MZK) 26.03.2015 19:52:07
Názvový katalog seriálů (MSVK) 16.07.2015 13:47:07
Online katalog Knihovny Národního muzea 14.07.2015 13:34:17
OPAC - katalog knihovny (Západočeské muzeum v Plzni) 14.07.2015 13:35:32
Osobní fondy hudebníků (České muzeum hudby) 14.07.2015 13:35:59
Pavel, R.: Beschreibung ... 1891 (NK ČR) 14.07.2015 13:36:30
Plzeňský a Karlovarský kraj (NPÚ) 14.07.2015 13:41:18
Portaro (UPM) 28.05.2024 09:42:29
Pozůstalost (Etnologický ústav) 28.05.2024 09:43:16
Předmětový katalog (UPM) 14.07.2015 13:43:53
Předmětový katalog FF UK 17.07.2015 14:54:20
Předmětový katalog výstavních katalogů (UPM) 14.07.2015 13:45:06
SIS VFU Brno - katalog Clavius 08.12.2016 08:46:12
SIS VFU Brno - katalog Clavius (Klinika chorob přežvýkavců) 17.07.2015 14:07:09
SIS VFU Brno - katalog Clavius (Klinika chorob ptáků, plazů a drobných savců) 14.07.2015 14:16:39
SIS VFU Brno - katalog Clavius (Protivova knihovna) 27.11.2015 10:04:07
SIS VFU Brno - katalog Clavius (Ústav chemie, biochemie a biofyziky) 14.07.2015 14:14:09
SIS VFU Brno - katalog Clavius (Ústav anatomie, histologie a embryologie) 14.07.2015 14:17:13
SIS VFU Brno - katalog Clavius (Ústav cizích jazyků a dějin veterinárního lékařství) 14.07.2015 14:16:05
SIS VFU Brno - katalog Clavius (Ústav farmakologie) 14.07.2015 14:14:45
SIS VFU Brno - katalog Clavius (Ústav patologické morfologie) 14.07.2015 14:15:02
SIS VFU Brno - katalog Clavius (Ústav výživy, zootechniky a zoohygieny) 14.07.2015 14:15:16
Služební jmenný katalog (SVKHK) 17.07.2015 13:38:35
Souborná databáze regionálních seriálů Středočeského kraje (SVKKL) 14.07.2015 13:50:06
Souborný katalog (NZM) 15.07.2015 11:22:16
Souborný katalog českých a moravských periodik (MZK) 14.07.2015 13:50:34
Souborný katalog knihovny MZM 16.07.2015 13:26:50
Souborný katalog MU 26.03.2015 19:52:07
Souborný katalog MU 30.11.2022 12:52:45
Souborný katalog zahraničních periodik evidovaných a uchovávaných v knihovnách a institucích ČR (NK ČR) 20.11.2015 11:43:54
Souborný katalog zámeckých knihoven (NM) 14.07.2015 10:59:44
Souborný katalog zámeckých knihoven Státního památkového ústavu v Brně 28.05.2024 09:50:25
Souborný katalog zámeckých knihoven středních Čech (NPÚ) 17.07.2015 14:55:33
Souborný katalog zámeckých knihoven v regionu jižních Čech (NPÚ) 14.07.2015 10:51:27
Staré tisky (Památník národního písemnictví) 14.07.2015 10:45:51
Systematický MDT (UPM) 14.07.2015 10:45:06
Tematicko-systematický katalog gramofonových desek (KMHK) 14.07.2015 10:43:52
Truhlář, Josef: Catalogus codicum ... I-II. Praha, 1905-1906 (NK ČR) 14.07.2015 10:39:22
Uzavřená periodika (Parlamentní knihovna) 14.07.2015 10:37:43
Zkušební generální katalog 1 (s přihlášením) 02.04.2024 08:37:46
Zkušební generální katalog 2 (bez přihlášení) 02.04.2024 09:34:15