Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 148
Projekt
Instituce
Národní knihovna České republiky
ABA001
Katalog
Truhlář, Josef: Catalogus codicum ... I-II. Praha, 1905-1906
Kontakt
Zdeněk Uhlíř
Zdenek.Uhlir@nkp.cz
221663283
oddělení rukopisů a starých tisků
Klementinum 190 11000 Praha 1
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Národní knihovna České republiky
Komentář:
katalog jádra rukopisného fondu
Odpověď:
ABA001
Odpověď:
katalog Truhlář
Odpověď:
2
Komentář:
priorita v rámci NK ČR 2, v rámci jejího odboru historických a hudebních fondů 1
Odpověď:
3239
Komentář:
počet záznamů v tištěném katalogu
Odpověď:
C - Dosud nezahájena
Komentář:
automatický převod tištěného katalogu
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Komentář:
tištěné katalogy rukopisů (zejména pokud jsou staršího data) se vymykají tomuto jednoznačnému třídění - jednotlivé záznamy lze charakterizovat jako kombinované jmenné/názvové
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Komentář:
zcela uzavřený tištěný katalog vytvořený v letech 1905-1906
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Komentář:
tištěný katalog zachycující celý rukopisný fond bez oborového rozlišení
Odpověď:
B - Pro katalog je rozhodující rok získání dokumentů do fondu
Komentář:
tištěný katalog zachycující stav rukopisného fondu k roku 1905/1906
Odpověď:
AT - Rakousko
CZ - Česká republika
DE - Německo
Komentář:
tištěný katalog zachycující rukopoisný fond, jehož jednotky vznikly porůznu v celé střední Evropě
Odpověď:
cze - čeština
ger - němčina
lat - latina
Komentář:
latinsky, v menší míře česk y a německy, marginálně v jiných jazycích - záznamy podle staršího principu, že jazyk záznamu je v jazyce dokumentu
Odpověď:
ba - latinka
Komentář:
různé typy písma (latinky)
Odpověď:
C - Svazkový katalog
Komentář:
tištěný a veřejně publikovaný katalog
Odpověď:
C - Jiné vlastnosti - hlavně u svazkových katalogů
Komentář:
průběžné záznamy v tištěném katalogu, tzn. obsahuje několik záznamů na jedné straně i jeden záznam na několik stran
Odpověď:
Odpověď:
B - Dobrá
Komentář:
kvalitní tisk, avšak různými typy písma
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Komentář:
vzhledem k tomu, že jde o knižní katalog, míní se síla jednotlivých stran knihy
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
D - Úplná tech. RETROKON 1
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Odpověď:
Komentář:
pracovníci NK ČR a dodavatelské firmy
Odpověď:
C - Nezajištěno
Odpověď:
Odpověď:
A - Vysoká
Komentář:
explicitní pravidla v době vzniku katalogu dosud neexistovala, je však jednotný úzus
Odpověď:
C - Nízká
Komentář:
záznamy nemají záhlaví
Odpověď:
D - Věcné zpracování chybí
Komentář:
záznamy nemají záhlaví
Odpověď:
A - Vysoká
Komentář:
po odborné stránce kvalitně zpracovaný tištěný katalog největší rukopisné sbírky v Česku (mezinárodního významu), záznamy nejsou v jiné podobě dostupné
Odpověď: