Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 31
Projekt
Instituce
Akademie věd ČR - Historický ústav
ABB036
Katalog
Generální katalog knihovny Ústavu pro dějiny střední a východní Evropy
Kontakt
neuvedeno
neuvedeno
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Akademie věd ČR - Historický ústav
Odpověď:
ABB036
Odpověď:
Generální katalog knihovny Ústavu pro dějiny střední a východní Evropy
Odpověď:
2
Odpověď:
60000
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Komentář:
Vzhledem k fatálnímu nedostatku školených knihovníků schopných katalogizace na počítači je pravděpodobnost zahájení převodu naskenovaných dat do databáze ot. spíše vzdáleného časového horizontu. R. 1997 bylo provedeno naskenování všech kartotečních lístků jmenného kat. do formátu tiff.
Odpověď:
I - Jiný
Komentář:
B; E. E) upravený sovětský model systematického třídění.
Odpověď:
A - Proběhla
Komentář:
Po stěhování fondů proběhla celková revize, dokončena byla v roce 1998, bohužel její závěry se do skenování kartotečních lístků nepromítly a jsou nyní průběžně doplňovány do poznámek. Naskenovaný katalog tedy zachycuje stav před revizí.
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Komentář:
Historie 90%, filozofie, dějiny umění, dějiny literatury, náboženství.
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Odpověď:
CS - Československo (do 31.12.1992)
SU - Sovětský svaz (do 1992)
Odpověď:
bul - bulharština
cze - čeština
eng - angličtina
fre - francouzština
ger - němčina
hun - maďarština
pol - polština
rus - ruština
scr - srbochorvatština (latinka)
Odpověď:
ba - latinka
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Odpověď:
B - 1 záznam = více stran / více lístků
Odpověď:
B - Strojopis
C - Tisk
D - Kopie
Komentář:
D) - OCE kopie
Odpověď:
C - Špatná
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
I - Neúplná tech. RETROKON 2
Komentář:
Vzhledem ke špatné čitelnosti katalogizačních lístků by optimálním řešením byla rekatalogizace, ovšem s ohledem na velikost fondu a v závislosti na personálním obsazení knihovny se tato varianta jeví jako velmi dlouhodobá.
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
B - Využití externích zdrojů, zakázka "na klíč"
Komentář:
Skenování bylo zajištěno z vlastních zdrojů a převod dat do jiného formátu bude pravděpodobně zadán externí firmě.
Odpověď:
C - Nezajištěno
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
Komentář:
Předběžně
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď: