Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 26
Projekt
Instituce
Městská knihovna v Praze
ABG001
Katalog
Generální katalog hudební
Kontakt
Marta Jílková
marta.jilkova@mlp.cz
224 242 792
Oddělení knihovních fondů - oddělení digitalizace
Provaznická 3, Praha 1
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Městská knihovna v Praze
Odpověď:
ABG001
Odpověď:
Generální katalog hudební
Odpověď:
1
Odpověď:
159833
Komentář:
Pro retrospektivní konverzi v roce 2012 vybráno 7500 lístků nejstarších a nejvzácnějších hudebnin z fondu hudebního katalogu Městské knihovny v Praze.
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Komentář:
rok zahájení 2011, plánováno pokračovat v dalších letech
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
A - Proběhla
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Komentář:
hudební oddělení založeno v průběhu roku 1893 – rukopisné seznamy, od 20. let 20. století budován katalog, uzavření katalogu v prosinci 2008
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Komentář:
katalog obsahuje záznamy hudebnin - 85% a knih - 15%
Odpověď:
B - Pro katalog je rozhodující rok získání dokumentů do fondu
Odpověď:
Komentář:
všechny dokumenty české i zahraniční nakoupené do fondu od roku 1893
Odpověď:
Komentář:
bez ohledu na jazyk
Odpověď:
ba - latinka
Komentář:
lístky z nejstaršího období jsou psané ručně
Odpověď:
B - Lístky jiného formátu
Komentář:
116 cm x 170 mm
Odpověď:
A - 1 záznam = zásadně 1 strana jediného lístku
Odpověď:
A - Rukopis
B - Strojopis
C - Tisk
Odpověď:
A - Výborná
B - Dobrá
C - Špatná
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Retrokonverze
G - Úplná tech. RETROKON 4
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
B - Využití externích zdrojů, zakázka "na klíč"
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Komentář:
rozpočet MKP a prostředky z programu VISK
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
D - Věcné zpracování chybí
Odpověď:
A - Vysoká
Komentář:
mimořádně vysoká historická hodnota je příčinou priority konverze katalogu
Odpověď:
Komentář:
Záměrem MKP v souvislosti s hudebním fondem, jenž je v knihovně budován již od r. 1893, je jeho zpřístupnění pomocí úplné retrokonverze záznamů o něm. S ohledem na životnost hudebnin (uživateli jsou vyhledávána hudební díla prakticky ze všech období hudebních dějin), je třeba je uchovávat, zpřístupňovat a informovat o nich veřejnost především prostřednictvím el. katalogu, tak aby v něm bylo možné vyhledat všechny druhy hudebnin a knih o hudbě. Hudební úsek MKP působí jako všem dostupná veřejná knihovna a většina titulů je určena k absenčnímu půjčování, tedy k přímému studiu hudebních skladeb. Veřejná prospěšnost takové služby je nezastupitelná. Hudební fond v MKP je největší v republice a řada jeho materiálů určených k půjčování patří mezi jedinečná, na trhu ani jinde nepřístupná, již dříve vydaná díla. Dostatečnou informaci o tomto hudebním fondu v celé jeho šíři může zajistit pouze v úplnosti a na standardní úrovni zpracovaný katalog. To je také základní důvod, proč usilujeme o dosažení jeho optimálního stavu prostřednictvím retrokonverze záznamů lístkového katalogu.