Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 116
Projekt
Instituce
Vědecká knihovna v Olomouci
OLA001
Katalog
Místní katalog
Kontakt
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Státní vědecká knihovna, Olomouc
Odpověď:
OLA001
Odpověď:
Místní katalog
Odpověď:
1
Komentář:
Z hlediska retrokonverze prioritní.
Odpověď:
400000
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Odpověď:
H - Místní
Komentář:
Řazení podle signatur.
Odpověď:
A - Proběhla
Komentář:
V r. 1990-1993 proběhlo vyřazení duplicitní politické a neprofilové literatury.
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
C - Katalog je doplňován a řazen v plném rozsahu
Komentář:
Uzavření není plánováno.
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Odpověď:
B - Pro katalog je rozhodující rok získání dokumentů do fondu
Komentář:
Dokumenty z 19. i 20. stol.
Odpověď:
AT - Rakousko
CS - Československo (do 31.12.1992)
CZ - Česká republika
DB - NSR
DD - NDR
DE - Německo
FR - Francie
GB - Británie
CH - Švýcarsko
PL - Polsko
SU - Sovětský svaz (do 1992)
Komentář:
CZ+CS = 80% DD+DB+DE+AT = 3% GB+anglosaské země = 3% SU = 9% PL = 3%
Odpověď:
cze - čeština
eng - angličtina
fre - francouzština
ger - němčina
mis - různé (jiné)
pol - polština
rus - ruština
slo - slovenština
Odpověď:
ba - latinka
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Odpověď:
A - 1 záznam = zásadně 1 strana jediného lístku
Odpověď:
D - Kopie
Komentář:
ormig
Odpověď:
B - Dobrá
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
C - Retrokonverze - manuální přepis a strukturování
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
B - Využití externích zdrojů, zakázka "na klíč"
Komentář:
Externí pracovníci na dohody (OON), vlastní pracovníci ze mzdových fondů
Odpověď:
A - Kompletně zajištěno
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Komentář:
V letech 1994-1997 byla retrokonverze financována z rozpočtu knihovny. V letech 2000-2003 bude využito domácího grantu.
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
D - Věcné zpracování chybí
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď: