Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 2220
Projekt
Elektronická katalogizace fondu benediktinského opatství Emauzy
Instituce
Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích
ABE468
Katalog
Knihovna Benediktinského opatství Emauzy
Kontakt
Klára Simandlová
klara.simandlova@opatstvi-emauzy.cz
+420 725 714 111
Vyšehradská 320/49, 128 88 Praha 2
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích
Odpověď:
ABE468
Odpověď:
Knihovna Benediktinského opatství Emauzy
Odpověď:
Knihovna disponuje jedním neúplným lístkovým katalogem
Komentář:
Katalog vznikal cca v letech 1880-1919, nepodchycuje tak mladší fond. Knihovna obsahuje velké množství konvolutů, v lístkovém katalogu je zachyceno jen hlavní dílo, rozpis přívazků neexistuje.
Odpověď:
10000
Odpověď:
C - Dosud nezahájena
Odpověď:
B - Pouze jmenný
Odpověď:
B - Dosud neproběhla
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Komentář:
Katalog nepodchycuje celou knihovnu, čím více se blížíme k roku 1919, tím neúplnější je, ale mezery jsou i ve starším fondu. Mladší fond není podchycen vůbec.
Odpověď:
AT - Rakousko
CZ - Česká republika
Komentář:
Knihovna má záběr napříč celoevropskou produkcí běžnou pro historické fondy, jako jsou tisky z tiskáren fungujících na území Německa, Švýcarska, Itálie, Rakouska, Francie, Nizozemí, České a Slovenské republiky, a také zejména ze Španělska, odkud přišla část nové komunity v 17. století.
Odpověď:
cze - čeština
fre - francouzština
ger - němčina
ita - italština
lat - latina
spa - španělština
Komentář:
V menší míře je zastoupena i angličtina, aramejština, hebrejština, řečtina, případně další jazyky.
Odpověď:
ba - latinka
ga - řecká abeceda
ha - hebrejské písmo
Komentář:
Spíše výjimečně může být cyrilice.
Odpověď:
B - Lístky jiného formátu
Odpověď:
B - 1 záznam = více stran / více lístků
Komentář:
Většinou 1 záznam = 1 lístek (občas z obou stran)
Odpověď:
A - Rukopis
Odpověď:
B - Dobrá
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
A - Rekatalogizace
Komentář:
Stav katalogu, zejména jeho neúplnost, a neexistence místního katalogu jiný způsob převedení kompletní knihovny do elektronického katalogu neumožňují
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
C - Jiné
Odpověď:
C - Nezajištěno
Odpověď:
B - Domácí grant/y
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
D - Věcné zpracování chybí
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď: