Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 2221
Projekt
Zpřístupnění gramofonových desek na webu Českého rozhlasu
Instituce
Knihovna Českého rozhlasu
ABE301
Katalog
Katalog Knihovny Českého rozhlasu
Kontakt
Zuzana Kubišová
zuzana.kubisova@rozhlas.cz
+420725905319
221552141
Rešeršní oddělení a Knihovna ČRo
Vinohradská 12, 120 00, Praha 2
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Knihovna Českého rozhlasu
Odpověď:
ABE301
Odpověď:
Katalog Knihovny Českého rozhlasu
Odpověď:
Retrospektivní zpracování fondu gramofonových desek ČRo
Odpověď:
cca 120 000
Komentář:
hrubý odhad
Odpověď:
C - Dosud nezahájena
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
B - Dosud neproběhla
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Odpověď:
CZ - Česká republika
SK - Slovensko
Odpověď:
cze - čeština
slo - slovenština
Odpověď:
ba - latinka
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Odpověď:
A - 1 záznam = zásadně 1 strana jediného lístku
Odpověď:
A - Rukopis
B - Strojopis
Odpověď:
B - Dobrá
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
A - Rekatalogizace
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Komentář:
roz. pokud nezískáme financování z externích zdrojů
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
B - Využití externích zdrojů, zakázka "na klíč"
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Komentář:
ideální scénář
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
A - Kvalitní a konzistentní MDT i předmětová hesla po dobu ...
B - Nekonzistentní MDT a/nebo předmětová hesla po dobu ...
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď: