Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 142
Projekt
Instituce
Státní památkový ústav v Brně
BOE016
Katalog
Souborný katalog zámeckých knihoven Státního památkového ústavu v Brně
Kontakt
PhDr. Pavla Kneslová
reditel@pambr.cz
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Státní památkový ústav v Brně
Odpověď:
BOE016
Odpověď:
Souborný katalog zámeckých knihoven Státního památkového ústavu v Brně
Odpověď:
1
Odpověď:
4200
Odpověď:
C - Dosud nezahájena
Odpověď:
B - Pouze jmenný
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Komentář:
Plánuje se rekatalogizace celého fondu.
Odpověď:
A - Proběhla
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Komentář:
Univerzální fond 16.-20. stol.
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Odpověď:
DE - Německo
ES - Španělsko
FR - Francie
CH - Švýcarsko
IT - Itálie
NL - Nizozemsko
Komentář:
Německo - v rozsahu Svaté říše římské, Uhersko - v rozsahu před Trialonskou dohodou
Odpověď:
cze - čeština
eng - angličtina
fre - francouzština
ger - němčina
hun - maďarština
lat - latina
mul - více jazyků
spa - španělština
Odpověď:
ba - latinka
Odpověď:
B - Lístky jiného formátu
Komentář:
10,5 x 14,5 cm
Odpověď:
B - 1 záznam = více stran / více lístků
Odpověď:
B - Strojopis
Odpověď:
B - Dobrá
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
B - Retrokonverze
C - Retrokonverze - manuální přepis a strukturování
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
B - Využití externích zdrojů, zakázka "na klíč"
Komentář:
Využití externistů za použití grantů.
Odpověď:
C - Nezajištěno
Odpověď:
B - Domácí grant/y
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď: