Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 119
Projekt
Instituce
Památník národního písemnictví
ABE336
Katalog
Národní obrození
Kontakt
Alena Petruželková
alena.petruzelkova@post.cz
220516653
Knihovna
Strahovské nádvoří 1/132 118 38 Praha 1 - Hradčany
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Památník národního písemnictví
Odpověď:
ABE336
Odpověď:
Národní obrození
Odpověď:
3
Odpověď:
8580
Odpověď:
C - Dosud nezahájena
Odpověď:
B - Pouze jmenný
Odpověď:
A - Proběhla
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Komentář:
Česká literatura 80%, Světová literatura 20%
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Komentář:
rok vydání nejstarších dokumentů zachycených v katalogu je 1700, rok vydání nejnovějších dokumentů zachycených v katalogu je 1900
Odpověď:
Odpověď:
cze - čeština
Odpověď:
ba - latinka
Odpověď:
B - Lístky jiného formátu
Odpověď:
D - Kombinace A, B
Odpověď:
B - Strojopis
Odpověď:
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
G - Úplná tech. RETROKON 4
Odpověď:
C - Budeme mít přebytek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Odpověď:
Odpověď:
C - Nezajištěno
Odpověď:
B - Domácí grant/y
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
D - Věcné zpracování chybí
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď: