Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 101
Projekt
Instituce
Muzeum Českého ráje v Turnově – knihovna
SME801
Katalog
Katalog starých tisků
Kontakt
Mgr. Alžběta Kulíšková
kuliskova@muzeum-turnov.cz
606 069 150
481 322 106
Skálova 71, 511 01 Turnov
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Muzeum Českého ráje – knihovna
Komentář:
Muzejní knihovna je registrovanou specializovanou knihovnou, stará se o nesbírkové knižní fondy odborné knihovny a sbírkové fondy regionální literatury, starých tisků a rukopisů a knihovny J. V. Scheybala.
Odpověď:
SME801
Odpověď:
Katalog starých tisků
Odpověď:
3
Komentář:
Nejvyšší prioritu měl katalog velmi užívaného sbírkového konzervačního fondu regionální literatury, poté katalog velmi užívaného nesbírkového fondu odborné literatury. Katalog starých tisků vnímáme jako důležitý sbírkový fond.
Odpověď:
3100
Komentář:
1300 + 1800 rukopisných záznamů v nelístkové podobě
Odpověď:
C - Dosud nezahájena
Odpověď:
C - Pouze názvový
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Odpověď:
AT - Rakousko
CZ - Česká republika
DE - Německo
FR - Francie
CH - Švýcarsko
IT - Itálie
Komentář:
Katalog obsahuje dokumenty prakticky ze všech evropských zemí.
Odpověď:
cze - čeština
fre - francouzština
ger - němčina
lat - latina
Odpověď:
ba - latinka
ca - cyrilice
ga - řecká abeceda
ha - hebrejské písmo
Odpověď:
B - Lístky jiného formátu
Komentář:
Lístky mají rozměr 21 x 15 cm. Část katalogu je ve svazkovém formátu.
Odpověď:
D - Kombinace A, B
Komentář:
Většina záznamů je na jedné straně, u delších záznamů jsou použity dva lístky na jeden záznam. Ve svazkovém katalogu jeden záznam obvykle na dvou listech.
Odpověď:
A - Rukopis
B - Strojopis
Komentář:
Lístky strojopisem, svazkový katalog rukopisem.
Odpověď:
B - Dobrá
Komentář:
Čitelnost z větší části dobrá, měně lístků špatně čitelných.
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
A - Rekatalogizace
C - Retrokonverze - manuální přepis a strukturování
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
Odpověď:
C - Nezajištěno
Odpověď:
B - Domácí grant/y
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď: