Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 146
Projekt
Instituce
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
ABE310
Katalog
Systematický MDT
Kontakt
Jarmila Okrouhlíková
okrouhlikova@upm.cz
02/51093135
ul. 17. listopadu 2 110 01 Praha 1
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
Komentář:
Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze
Odpověď:
ABE310
Odpověď:
Systematický MDT
Odpověď:
3
Odpověď:
48050
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Komentář:
V rámci rekatalogizace monografií.
Odpověď:
D - Systematický (MDT)
Komentář:
S drobnými úpravami pro oblast užitého umění.
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Komentář:
Knihovna uchovává k badatelským účelům i dokumenty již zastaralé.
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Komentář:
Výtvarné um. = 80%, dějiny, pomocné vědy historické, estetika, vlastivěda, divadlo, film aj. Jedná se o katalog odborné knih., tudíž se popisné jednotky týkají jednoho oboru.
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Komentář:
Nejstarší dokumenty z poloviny 20. stol.
Odpověď:
Komentář:
Zejména záznamy o literatuře ze zemí bývalého socialistického tábora.
Odpověď:
Komentář:
Hlavně slovanské jazyky, doplněné o rumunštinu a maďarštinu.
Odpověď:
ba - latinka
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Odpověď:
A - 1 záznam = zásadně 1 strana jediného lístku
Odpověď:
B - Strojopis
Odpověď:
B - Dobrá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
A - Rekatalogizace
Komentář:
V rámci rekatalogizace monografií.
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
Komentář:
Počítá se s najmutím studentek či brigádnic, které budou katalogizovat a pracovnice knihovny budou provádět kontrolu a věcné zpracování
Odpověď:
C - Nezajištěno
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Komentář:
Z rozpočtu knihovny se bude moci uhradit pouze nepatrná část rekatalogizace fondu. Počítáme spíše s možností získání domácích grantů.
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
A - Kvalitní a konzistentní MDT i předmětová hesla po dobu ...
Komentář:
1951 - 1963
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď: