Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 2215
Projekt
Retrokatalogizace fondů dílčích knihoven FF MU
Instituce
Masarykova univerzita - Filozofická fakulta - Ústřední knihovna
BOD001
Katalog
Souborný katalog MU
Kontakt
Ester Pučálková
pucalkova@phil.muni.cz
549 49 4658
Zástupkyně vedoucí knihovny
Ústřední knihovna Filozofické fakulty MU, Arne Nováka 1, 602 00 Brno
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Ústřední knihovna FF MU
Komentář:
Ústřední knihovna zastřešuje kromě centrálního fondu i fondy jednotlivých dílčích knihoven na FF MU.
Odpověď:
BOD001
Odpověď:
Souborný katalog MU
Odpověď:
2
Komentář:
Prioritou č. 1 jsou základní knihovnické a informační služby, včetně zpracování nového přírůstku do fondu. Retrokatalogizace zbývajících částí fondu má proto prioritu č. 2.
Odpověď:
46276
Komentář:
Jedná se o počet lístků v katalozích dílčích knihoven při Historickém ústavu a Ústavu hudební vědy, ve stavu k roku 1996, kdy byl uzavřen centrální lístkový katalog Ústřední knihovny FF a data o počtu lístků byla zaevidována. Vlastní rekatalogizace však proběhne s knihou v ruce.
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Komentář:
Uvedené roky se týkají retrokatalogizace prováděné v dílčích knihovnách při HÚ a ÚHV, přičemž v případě HÚ by měla být dokončena během roku 2023 a v případě ÚHV odhadujeme dokončení na rok 2024.
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Komentář:
Údaje se týkají katalogů dílčích knihoven při Historickém ústavu a Ústavu hudební vědy. Po uzavření centrálního katalogu Ústřední knihovny FF MU pokračovaly vybrané dílčí knihovny ve vedení svých katalogů, přičemž poslední z nich v dílčí knihovně při Historickém ústavu byl uzavřen roku 2016.
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Komentář:
S ohledem na fondy dílčích knihoven HÚ a ÚHV se jedná především o knihy z oborů historie a muzikologie.
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Odpověď:
AT - Rakousko
CS - Československo (do 31.12.1992)
CZ - Česká republika
DE - Německo
SK - Slovensko
SU - Sovětský svaz (do 1992)
Komentář:
Uvedená data jsou pouze výběrem, fondy dílčích knihoven při HÚ a ÚHV obsahují knihy z celé řady dalších zemí, procentuálně je však jejich výčet zanedbatelný.
Odpověď:
cze - čeština
eng - angličtina
ger - němčina
rus - ruština
Komentář:
V případě fondu dílčí knihovny při Ústavu hudební vědy je třeba ještě připojit značný počet hudebnin.
Odpověď:
ba - latinka
ca - cyrilice
zz - ostatní
Komentář:
Pod označením "ostatní" jsou uvedeny hudebniny a notový materiál.
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Odpověď:
A - 1 záznam = zásadně 1 strana jediného lístku
Odpověď:
A - Rukopis
B - Strojopis
C - Tisk
Odpověď:
B - Dobrá
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
Vlastní katalogizace bude provedena s knihou v ruce.
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
Vlastní katalogizace bude provedena s knihou v ruce.
Odpověď:
A - Rekatalogizace
Komentář:
Rekatalogizace proběhne podle pravidel RDA ve formátu MARC21.
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Odpověď:
C - Jiné
Komentář:
Pro rekatalogizaci budou přijati nově vyškolení katalogizátoři, většinou z řad doktorských studentů a absolventů s vynikající znalostí svých oborů.
Odpověď:
A - Kompletně zajištěno
Komentář:
Bude-li Ústřední knihovně FF MU poskytnuta dotace na mzdy, bude projekt kompletně zajištěn.
Odpověď:
B - Domácí grant/y
D - Jiné
Komentář:
Rozpočet fakulty + dotace z projektu Retrokon
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
Jmenné i věcné zpracování knih v ÚK FF MU si dlouhodobě drží vysokou úroveň, kterou si chceme podržet i v případě retrokatalogizace.
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
Vlastní katalogizace bude provedena s knihou v ruce.
Odpověď:
D - Věcné zpracování chybí
Komentář:
Vlastní katalogizace bude provedena s knihou v ruce.
Odpověď:
A - Vysoká
Komentář:
Součástí katalogu jsou cenné sbírky hudebnin a libret od počátku 19. století, stejně jako významné knihy, mnohá první vydání knih s historickou tematikou či celá řada darů z pozůstalostí významných osobností.
Odpověď: