Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 65
Projekt
Instituce
Okresní muzeum a galerie v Jičíně - knihovna
JCE301
Katalog
Jmenný, regionální věcný
Kontakt
Jiřina Holá
muzeumhry@jcvc.cz
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Okresní muzeum a galerie v Jičíně - knihovna
Odpověď:
JCE301
Odpověď:
Jmenný, regionální věcný
Odpověď:
1
Odpověď:
26700
Odpověď:
C - Dosud nezahájena
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
B - Dosud neproběhla
Komentář:
Proběhne při retrokonverzi.
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
C - Katalog je doplňován a řazen v plném rozsahu
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Odpověď:
CS - Československo (do 31.12.1992)
DE - Německo
Odpověď:
cze - čeština
ger - němčina
Odpověď:
ba - latinka
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Odpověď:
B - 1 záznam = více stran / více lístků
Odpověď:
B - Strojopis
Odpověď:
B - Dobrá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
A - Rekatalogizace
C - Retrokonverze - manuální přepis a strukturování
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
Komentář:
V případě účasti dalších muzeí býv. okresu Jičín i externí pracovníci.
Odpověď:
C - Nezajištěno
Odpověď:
B - Domácí grant/y
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
D - Věcné zpracování chybí
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
Komentář:
Jmenný katalog obsahuje i záznamy všeobecné knihovny muzea (nejen region) v jedné abecedě. Regionální katalog je neúplný, při retrokonverzi poslouží spíše jako vodítko, popř. doplnění