Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 44
Projekt
Instituce
Moravská zemská knihovna, Brno
BOA001
Katalog
Generální katalog Univerzitní knihovny - Z II (1951-1994)
Kontakt
Petr Žabička
zabak@mzk.cz
05/41646115
Kounicova 65a, 616 00 Brno
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Moravská zemská knihovna, Brno
Odpověď:
BOA001
Odpověď:
Generální katalog MZK - Univerzitní knihovny - Z II (1951-1994)
Odpověď:
1
Odpověď:
1198293
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Komentář:
Digitalizace dokončena r. 1997
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Komentář:
Po čtyřletém přerušení se provádí průběžná revize fondu a při ní jsou řešeny nesrovnalosti i případné vyřaz. fondu
Odpověď:
B - Dosud neproběhla - proběhne před zahájením retrospektivní konverze
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Komentář:
Doplňovány jsou lístky nových přírustků z uvedených let
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Odpověď:
CS - Československo (do 31.12.1992)
DB - NSR
DD - NDR
DE - Německo
FR - Francie
GB - Británie
SU - Sovětský svaz (do 1992)
US - Spojené státy americké
Komentář:
DD+DB+DE=20% SU=20% GB+US+FR+další=10%
Odpověď:
cze - čeština
eng - angličtina
ger - němčina
hun - maďarština
mis - různé (jiné)
pol - polština
rus - ruština
slo - slovenština
spa - španělština
Komentář:
cze+slo=60% eng+ger=15% rus=20% pol+hun+spa+mis=5%
Odpověď:
ba - latinka
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Odpověď:
D - Kombinace A, B
Odpověď:
B - Strojopis
C - Tisk
Odpověď:
B - Dobrá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
C - Retrokonverze - manuální přepis a strukturování
I - Neúplná tech. RETROKON 2
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
B - Využití externích zdrojů, zakázka "na klíč"
Komentář:
B) VISK5/2002
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Komentář:
B)VISK5/2002
Odpověď:
A - Vysoká
Komentář:
Pravidla jmenného popisu, Prozatimní pravidla, AACR2
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
D - Věcné zpracování chybí
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď: