Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 42
Projekt
Instituce
Národní knihovna České republiky
ABA001
Katalog
Generální katalog univerzálního knihovního fondu II
Kontakt
Nataša Mikšovská
natasa.miksovska@nkp.cz
221 663 300
Oddělení retrospektivní konverze
Klementinum 190 110 00 Praha 1
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Národní knihovna České republiky
Odpověď:
ABA001
Odpověď:
Generální katalog univerzálního knihovního fondu II
Odpověď:
1
Odpověď:
1478908
Komentář:
z toho cca 60 000 odkazů; cca 186 000 zkonvertováno v rámci retrokonverze Bbl. katalogu, 160 000 zkonvertováno ve Vodních stavbách Tábor, 545 700 zpracováno externím týmem u NK
Odpověď:
A - Dokončena
Komentář:
V závislosti na výši finančních prostředků
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
B - Dosud neproběhla
Komentář:
Probíhá formální revize, tj. přednostní retrokonverze pro živý fond, vyřazování záznamů z retrokonverze podle skupin signatur.
Odpověď:
A - Proběhla
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Odpověď:
CS - Československo (do 31.12.1992)
CZ - Česká republika
DD - NDR
DE - Německo
HU - Maďarsko
PL - Polsko
SK - Slovensko
SU - Sovětský svaz (do 1992)
Komentář:
ČSR, ČSSR, ČSFR, ČR 60%; SSSR a ostatní býv. soc. země 25%; ostatní 15%
Odpověď:
cze - čeština
eng - angličtina
fre - francouzština
ger - němčina
mis - různé (jiné)
rus - ruština
slo - slovenština
Odpověď:
ba - latinka
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Odpověď:
B - 1 záznam = více stran / více lístků
Odpověď:
B - Strojopis
C - Tisk
D - Kopie
Odpověď:
Komentář:
Velmi rozdílná
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
G - Úplná tech. RETROKON 4
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Odpověď:
C - Jiné
Komentář:
Tým externích pracovníků s následnou revizí pracovníky knihovny.
Odpověď:
C - Nezajištěno
Komentář:
Každoročně žádost o přidělení grantu
Odpověď:
B - Domácí grant/y
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď: