Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 147
Projekt
Instituce
Knihovna města Hradce Králové
HKG001
Katalog
Tematicko-systematický katalog gramofonových desek
Kontakt
Šimona Šimonová
simonova@knihovnahk.cz
495514521
hudební oddělení
Knihovna města Hradce Králové, Tomkova 177, 500 01 Hradec Králové
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Knihovna města Hradce Králové
Komentář:
Katalog je umístěn v hudebním oddělení, které nabízí odborné a univerzální služby pro Královéhradecký kraj i bývalý region Východní Čechy.
Odpověď:
HKG001
Odpověď:
Katalog gramofonových desek
Odpověď:
4
Komentář:
V knihovně již zcela proběhla retrokonverze katalogů not (2) a audiovizuálních materiálů + CDROM (3)a průběžně je prováděna retrokoncerze generálního katalogu knih (1).
Odpověď:
50000
Komentář:
Katalog čítá více než 150000 lístků, retrokonverze však bude probíhat pouze z hlavních záznamů.
Odpověď:
C - Dosud nezahájena
Komentář:
Základní retrokonverzi bychom rádu ukončili v roce 2005. Dále bychom rádi pokračovali v návazných činnostech.
Odpověď:
I - Jiný
Komentář:
V původní lístkové formě - kombinovaný katalog jmenně/názvový, dále tematicky členěný dle typu hudby, typu zaznamenaného zvuku, historického období, způsobu využití...
Odpověď:
A - Proběhla
Odpověď:
B - Dosud neproběhla - proběhne před zahájením retrospektivní konverze
Komentář:
Stav katal.lístků byl konzultován s pracovníky instituce, která bude retrokonverzi provádět(AiP Beroun)- viz odkaz na projekt. Byly domluveny hrubé rysy postupu retrokonverze. Detailnější postup bude dohodnut dle výsledků schvalovacího řízení.
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Komentář:
60%-vážná hudba, 30% - populární hudba, 10%-mluvené slovo
Odpověď:
B - Pro katalog je rozhodující rok získání dokumentů do fondu
Odpověď:
Komentář:
Při nákupu se nepřihlíželo závazně k teritoriu nosiče
Odpověď:
Komentář:
jedná se o hudební dokumenty- nezohledˇnovalo se jazykové hledisko
Odpověď:
Komentář:
Hudební dokument.
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Odpověď:
D - Kombinace A, B
Odpověď:
B - Strojopis
Odpověď:
B - Dobrá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
D - Úplná tech. RETROKON 1
Komentář:
Podle vyjádření potenciálního zhotovovatele.
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Komentář:
Retrokonverzi by prováděla odborná firma (AiP Beroun).
Odpověď:
B - Využití externích zdrojů, zakázka "na klíč"
Komentář:
Albertina icome Beroun
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Komentář:
Závisí od přidělení grantu.
Odpověď:
B - Domácí grant/y
Komentář:
30% bude hradit Knihovna města HK, 70% z dotace VISK5.
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
D - Věcné zpracování chybí
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
Komentář:
Katalog by byl důležitým doplňkem nabídky studijních poslechů pro uživatele z řad, především odborné veřejnosti východočekého regionu. Pojímá v sobě i tituly na našem trhu jindy nevydané či v interpretačním podání, které v Čechách nebylo znovu vydáno.