Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 78
Projekt
Instituce
Národní knihovna České republiky - oddělení hudební
ABA019
Katalog
Katalog hudebních tisků (tištěné notové materiály)
Kontakt
neuvedeno
neuvedeno
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Národní knihovna České republiky - oddělení hudební
Odpověď:
ABA019
Odpověď:
Katalog hudebních tisků (tištěné notové materiály)
Odpověď:
Odpověď:
132000
Odpověď:
C - Dosud nezahájena
Odpověď:
I - Jiný
Komentář:
A; E; G E) Tištěné hudebniny zpracovány též dle nástrojového obsazení G) Tištěné hudebniny zpracovány též dle předmětového (žánrového) hlediska E) a G) - neuplné, budování zahájeno ve 40. letech, v r. 1999 zastaven tisk lístků u nových přírůstků (možnost vyhled. v el. katalogu - budování oborového tezauru).
Odpověď:
B - Dosud neproběhla
Komentář:
Probíhá náhodně během expedic, bude patrně probíhat průběžně během retrokonverze.
Odpověď:
B - Dosud neproběhla - proběhne před zahájením retrospektivní konverze
Odpověď:
C - Katalog je doplňován a řazen v plném rozsahu
Komentář:
Jmenný katalog doplňován a řazen v plném rozsahu, dosud uzavření neplánováno.
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Komentář:
Hudebniny všech žánrů.
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Komentář:
Nejstarší dokumenty: hudebniny vydané cca ve 2. pol. 18. stol., výjimečně i starší. Na lístcích zachycen rok vydání i rok získání dokumentu do fondu.
Odpověď:
AT - Rakousko
CS - Československo (do 31.12.1992)
CZ - Česká republika
DB - NSR
DD - NDR
DE - Německo
SK - Slovensko
Komentář:
a další
Odpověď:
mis - různé (jiné)
Komentář:
U tištěných hudebnin, jako obecně u hudebních materiálů, je jazykové hledisko velmi problematické. Hudebnina vytištěná v německých zemích může mít jazykové podložení latinské, italské, francouzské apod. Obecně lze říci, že jsou přítomny popisné jednotky ve všech světových i dalších jazycích v nejrůznějších kombinacíchl
Odpověď:
ba - latinka
Odpověď:
B - Lístky jiného formátu
Komentář:
10 x 15 (A6)
Odpověď:
D - Kombinace A, B
Odpověď:
A - Rukopis
B - Strojopis
C - Tisk
Odpověď:
A - Výborná
B - Dobrá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
B - Retrokonverze
Odpověď:
Odpověď:
C - Jiné
Komentář:
1 síla interní + možnost zapracování externích spolupracovníků
Odpověď:
C - Nezajištěno
Odpověď:
Odpověď:
B - Průměrná
Komentář:
Průměrná až vysoká.
Odpověď:
B - Průměrná
Komentář:
Průměrná až vysoká.
Odpověď:
Odpověď:
Odpověď:
Komentář:
Kombinace zázn. ve jmenném, systemat. a předm. katalogu umožní návštěvníkům vyhledávání dle nejrůznějšíh žádaných hledisek a uspokojí i nejnáročnější badatele.