Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 86
Projekt
Instituce
Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna
ABA004
Katalog
Katalog knih bývalého Ruského zahraničního historického archivu v Praze
Kontakt
Michaela Řeháková
michaela.rehakova@nkp.cz
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Slovanská knihovna při Národní knihovně České republiky
Odpověď:
ABA004
Odpověď:
Katalog knih bývalého Ruského zahraničního historického archivu v Praze
Odpověď:
2
Odpověď:
38629
Odpověď:
A - Dokončena
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
A - Proběhla
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Komentář:
Jde o uzavřenou sbírku.
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Komentář:
Historie 98%; Archiv byl určen ke shromažďování materiálů spojených s historií ruských společenských a revolučních hnutí, 1 sv. války, ruské revoluce a občanské války, zpráv o činnosti ruských politických stran a spolků a o životě ruské emigrace v zahraničí.
Odpověď:
B - Pro katalog je rozhodující rok získání dokumentů do fondu
Komentář:
Jde o uzavřenou sbírku.
Odpověď:
CN - Čína
CS - Československo (do 31.12.1992)
DE - Německo
FR - Francie
GB - Británie
SU - Sovětský svaz (do 1992)
US - Spojené státy americké
Odpověď:
eng - angličtina
fre - francouzština
ger - němčina
mis - různé (jiné)
rus - ruština
ukr - ukrajinština
Odpověď:
ba - latinka
ca - cyrilice
Odpověď:
B - Lístky jiného formátu
Komentář:
12 x 10 cm
Odpověď:
B - 1 záznam = více stran / více lístků
Komentář:
Pouze oboustranné záznamy, nikoli více lístků.
Odpověď:
A - Rukopis
Odpověď:
B - Dobrá
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
G - Úplná tech. RETROKON 4
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
Komentář:
Možné zajištění pouze v rámci smluv s vlastními a externími pracovníky (mimo činnost knihovny).
Odpověď:
A - Kompletně zajištěno
Odpověď:
B - Domácí grant/y
Komentář:
Existující: 0; Plánované: ideální by byla kombinace A+B+C, ale asi nereálné, takže pouze C, event. B.
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
D - Věcné zpracování chybí
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
Komentář:
Katalog obsahuje záznamy unikátní knižní sbírky. Ruský zahraniční historický archiv byla instituce založená r. 1923 v Praze ke shromažďování materiálů spojených s historií rus. společenských a revolučních hnutí, 1. sv. války, rus. revoluce a občanské války, zpráv o činnosti rus. polit. stran a spolků a o životě rus. emigrace v zahr. Představuje nejrozsáhlejší soubor svého druhu v Evropě. Katalog je v naskenované podobě volně přístupný na internetu v rámci katalogů NK ČR.