Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 138
Projekt
Instituce
Knihovna univerzitního kampusu Masarykovy univerzity
BOD034
Katalog
Souborný katalog MU
Kontakt
Mgr. Zdeňka Dohnálková
dohnalko@ukb.muni.cz
+420 549 49 3520
Vedoucí knihovny
Knihovna univerzitního kampusu MU Kamenice 5 625 00 Brno Česká republika
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Knihovna univerzitního kampusu Masarykovy univerzity
Komentář:
Knihovna je součástí Správy univerzitního kampusu Bohunice. Katalog tvoří společně s ostatními knihovnami Masarykovy univerzity formou Souborného katalogu Masarykovy univerzity (http://aleph.muni.cz).
Odpověď:
BOD034
Komentář:
Knihovna užívá další sigly vzhledem ke správě fondů více fakult MU: BOD002 fondy Lékařské fakulty MU, BOD035 biologicko-chemické fondy Přírodovědecké fondy MU (k 5. 1. 2009 jsou biologické fondy PřF ve správě Ústřední knihovny PřF, v r. 2010 je plánována integrace do Knihovny univerzitního kampusu MU).
Odpověď:
Souborný katalog MU
Odpověď:
2
Komentář:
Prioritou č. 1 jsou základní knihovnické a informační služby zejména výpůjční. Vzhledem k soustředění fondu v nové budově jd prioritou č. 2 elektronická evidence fondů a jejich zpřístupnění uživatelům.
Odpověď:
78767
Komentář:
Stav papírových katalogizačních lístků k 6. 11. 2008.
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Komentář:
Část fondu chemické sbírky PřF prošla retrokatalogizačním procesem v letech 2003-2006. Fondy Lékařské fakulty MU neprošly žádným retrokatalogizačním procesem.
Odpověď:
B - Pouze jmenný
Komentář:
Jedná se o generální jmenný katalog Lékařské fakulty MU. Jmenný katalog chemické sbírky PřF je lokalizován v Ústřední knihovně PřF.
Odpověď:
B - Dosud neproběhla
Komentář:
Revize proběhla u chemických fondů PřF. U fondů bývalé Ústřední knihovny LF revize fondů dílčích knihoven neproběhla, v Ústřední knihovně proběhla před cca 10 lety, revize je plánována v roce 2009.
Odpověď:
B - Dosud neproběhla - proběhne před zahájením retrospektivní konverze
Komentář:
Byly vyjasněny majetkové vztahy mezi fakultami a byla připravena metodika pro zpracování elektronicky neevidovaných fondů. Byly vytříděny fondy ve vlastnictví knihovny, v dílčích knihovnách LF proběhne členění fondu určených k integraci do KUK MU, k vyřazení a k ponechání ve stávající knihovně. Byl analyzován stav papírového jmenného katalogu, který byl shledán nevhodným pro způsoby retrokonverze pomocí skenování či obdobných metod.
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Komentář:
Katalog je systematicky budován od r. 1952, v r. 1996 byl uzavřen v papírové podobě, od r. 1996 pouze elektronicky.
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Komentář:
Lékařské a nelékařské obory 85 % Chemické a biochemické obory 15 %
Odpověď:
B - Pro katalog je rozhodující rok získání dokumentů do fondu
Odpověď:
CS - Československo (do 31.12.1992)
CZ - Česká republika
DB - NSR
DD - NDR
DE - Německo
ES - Španělsko
FR - Francie
GB - Británie
RU - Rusko (Moskva)
US - Spojené státy americké
Odpověď:
cze - čeština
eng - angličtina
fre - francouzština
ger - němčina
rus - ruština
slo - slovenština
spa - španělština
Odpověď:
ba - latinka
zz - ostatní
Komentář:
8% ostatní=azbuka
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Odpověď:
A - 1 záznam = zásadně 1 strana jediného lístku
Odpověď:
A - Rukopis
B - Strojopis
C - Tisk
D - Kopie
Odpověď:
C - Špatná
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
A - Rekatalogizace
Komentář:
Rekatalogizace dle pravidel AACR2 ve formátu MARC21. Při rekatalogizaci budou využity domácí i zahraniční externí zdroje záznamů formou jejich stažení (např. z CASLINu, Library of Congress, British Library apod.).
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
Komentář:
Rekatalogizátoři budou najmuti formou dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti. Řešitelé a koordinátoři rekatalogizace jsou z Knihovny univerzitního kampusu MU.
Odpověď:
A - Kompletně zajištěno
Komentář:
Bude-li Knihovně univerzitního kampusu MU přidělena dotace na mzdy rekatalogizátorů, bude projekt kompletně zajištěn.
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
D - Jiné
Komentář:
Rozpočet knihovny + dotace z projektu Retrokon.
Odpověď:
C - Nízká
Komentář:
Nízká kvalita a neúplnost záznamů papírových katalogizačních lístků vedla knihovnu k rozhodnutí o způsobu provedení rekatalogizace (s knihou v ruce).
Odpověď:
C - Nízká
Komentář:
Nízká kvalita a neúplnost záznamů papírových katalogizačních lístků vedla knihovnu k rozhodnutí o způsobu provedení rekatalogizace (s knihou v ruce).
Odpověď:
D - Věcné zpracování chybí
Komentář:
Nízká kvalita a neúplnost záznamů papírových katalogizačních lístků vedla knihovnu k rozhodnutí o způsobu provedení rekatalogizace (s knihou v ruce).
Odpověď:
C - Nízká
Odpověď: