Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 59
Projekt
Instituce
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
ABE310
Katalog
Jmenný katalog časopiseckých článků
Kontakt
Jarmila Okrouhlíková
okrouhlikova@upm.cz
02/51093135
ul. 17. listopadu 110 01 Praha 1
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
Komentář:
Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze
Odpověď:
ABE310
Odpověď:
Jmenný katalog časopiseckých článků
Odpověď:
3
Odpověď:
52250
Odpověď:
C - Dosud nezahájena
Komentář:
Není v plánu.
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Komentář:
Knihovna uchovává k badatelským účelům i dokumenty již zastaralé.
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Komentář:
Výtvarné um. = 80%, dějiny, pomocné vědy historické, estetika, vlastivěda, divadlo, film aj. Jedná se o katalog odborné knih., tudíž se popisné jednotky týkají jednoho oboru.
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Odpověď:
AT - Rakousko
CS - Československo (do 31.12.1992)
CZ - Česká republika
DB - NSR
DD - NDR
DE - Německo
FR - Francie
GB - Británie
SK - Slovensko
US - Spojené státy americké
Odpověď:
cze - čeština
eng - angličtina
fre - francouzština
ger - němčina
jpn - japonština
mis - různé (jiné)
pol - polština
rus - ruština
slo - slovenština
spa - španělština
Odpověď:
ba - latinka
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Odpověď:
A - 1 záznam = zásadně 1 strana jediného lístku
Odpověď:
B - Strojopis
Odpověď:
B - Dobrá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
Komentář:
Rekatalogizace se neplánuje.
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Komentář:
Pro katalogizaci běžného přírůstku.
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
Komentář:
Počítá se s najmutím studentek či brigádnic, které budou katalogizovat a pracovnice knihovny budou provádět kontrolu a věcné zpracování
Odpověď:
C - Nezajištěno
Odpověď:
Komentář:
Z rozpočtu knihovny se bude moci uhradit pouze nepatrná část rekatalogizace fondu. Počítáme spíše s možností získání domácích grantů.
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
Komentář:
Pouze předmětová hesla.
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď: