Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 139
Projekt
Instituce
Národní zemědělské muzeum v Praze
KHE801
Katalog
Souborný katalog (NZM)
Kontakt
neuvedeno
neuvedeno
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Národní zemědělské muzeum v Praze
Odpověď:
KHE801
Odpověď:
Souborný katalog NZM
Odpověď:
Odpověď:
181297
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Odpověď:
B - Pouze jmenný
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
B - Katalog pro uživatele uzavřen
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Komentář:
část knižních fomdů pocházející ze zámackých knihoven je bez oborové selekce 20%; muzejní část knižního fondu je zaměřena na zemědělství, lesnictví, rybařství, zahradnictví, potravinářství.
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Odpověď:
AT - Rakousko
CZ - Česká republika
DB - NSR
DD - NDR
DE - Německo
FR - Francie
GB - Británie
IT - Itálie
PL - Polsko
SK - Slovensko
Odpověď:
cze - čeština
eng - angličtina
fre - francouzština
ger - němčina
ita - italština
Odpověď:
ba - latinka
Odpověď:
B - Lístky jiného formátu
Komentář:
15x10,5 cm
Odpověď:
A - 1 záznam = zásadně 1 strana jediného lístku
Odpověď:
A - Rukopis
B - Strojopis
Odpověď:
B - Dobrá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
Odpověď:
C - Retrokonverze - manuální přepis a strukturování
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
B - Využití externích zdrojů, zakázka "na klíč"
Komentář:
Na retrokonverzi budou pracovat 3 knihovnice (fyzický stav); část katalogu bude konvertována na klíč mimo NZM; zbývající část (Tobolkův katalog) bude konvertována na dohodu v NZM.
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
B - Nekonzistentní MDT a/nebo předmětová hesla po dobu ...
Komentář:
Muzeum používalo vlastního třídníku, který je ve většině případů podrobnější než MDT.
Odpověď:
B - Průměrná
Komentář:
Vysoká u katalogu zámeckého knižního fondu; průměrná u muzejní části knižního fondu.
Odpověď:
Komentář:
Zpracovatelem katalogu Chotkovské knihovny byl Dr. Tobolka.