Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 1178
Projekt
Instituce
Filosofický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. - Kabinet pro klasická studia
ABB018
Katalog
Katalog knihovny KKS FLÚ - AV ČR
Kontakt
Marta Hoffmanová
knihovna@ics.cas.cz, hoffmanova@ics.cas.cz
234 612 301
knihovna
Na Florenci 3, Praha 1
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Filosofický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. - Kabinet pro klasická studia
Odpověď:
ABB018
Odpověď:
Katalog knihovny KKS FLÚ - AV ČR
Odpověď:
1
Odpověď:
10 tisíc nezpracovaných svazků
Komentář:
Rekatalogizace dosud nezpracovaného fondu bez papírové evidence
Odpověď:
C - Dosud nezahájena
Komentář:
V rámci VISK 5 plánujeme zkatalogizovat během r. 2017 jen část - 2.300 svazků. V následujícím roce nebudeme mít k dispozici více vlastních prostředků a nemůžeme proto ani žádat MK o vyšší částku. Počítáme, že zbytek zkatalogizujeme prostřednictvím programu VISK stejným způsobem v dalších letech.
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
Není k dispozici papírová evidence
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
A - Proběhla
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
Fond nebyl dosud zpracován, neexistuje žádná evidence
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Komentář:
Vztahuje se k části fondu, který plánujeme zpracovat
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Komentář:
Vztahuje se k části fondu, který plánujeme zpracovat
Odpověď:
CS - Československo (do 31.12.1992)
CZ - Česká republika
DB - NSR
DE - Německo
FR - Francie
GB - Británie
IT - Itálie
Odpověď:
cze - čeština
eng - angličtina
fre - francouzština
ger - němčina
grc - řečtina, stará (do 1453)
gre - řečtina, nová (po 1453)
ita - italština
lat - latina
Odpověď:
ba - latinka
ga - řecká abeceda
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
Není k dispozici papírová evidence
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
Není k dispozici papírová evidence
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
Není k dispozici papírová evidence
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
Není k dispozici papírová evidence
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
Není k dispozici papírová evidence
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
Není k dispozici papírová evidence
Odpověď:
A - Rekatalogizace
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
B - Domácí grant/y
Komentář:
+ 30% instituce (knihovna nemá vlastní rozpočet)
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
Není k dispozici papírová evidence
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
Není k dispozici papírová evidence
Odpověď:
C - Jiné věcné zpracování
Komentář:
Není k dispozici papírová evidence
Odpověď:
A - Vysoká
Komentář:
Není k dispozici papírová evidence
Odpověď:
Nejedná se o katalog, ale o část našeho dosud nezpracovaného fondu (10 tisíc svazků cizojazyčné a české odborné literatury vydávané v 19. a 20. stol.), který dosud nebyl katalogizován ani zpracován formou lístkového katalogu). Tematicky se vztahuje ke studiu klasických tradic, klasické filologii a působení antické civilizace na život zejména českých zemí od počátků státnosti do konce 20. stol.