Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 112
Projekt
Rekatalogizace fondů
Instituce
Orientální ústav AV ČR, v. v. i.
ABB030
Katalog
Lístkový katalog Knihovny Orientálního ústavu AV ČR
Kontakt
Veronika Danešová
oilib@orient.cas.cz
256 052 514
Lu Sünova knihovna
Knihovna Orientálního ústavu Pod Vodárenskou věží 4 182 08 Praha 8
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Orientální ústav AV ČR
Odpověď:
ABB030
Odpověď:
Lístkový katalog Knihovny Orientálního ústavu AV ČR
Odpověď:
1
Odpověď:
350000
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Komentář:
Probíhá s přestávkami z důvodu nedostatku personálu.
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
A - Proběhla
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Odpověď:
B - Pro katalog je rozhodující rok získání dokumentů do fondu
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
Asie a Afrika
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
Převážně cizojazyčné knihy v evropských, asijských a afrických jazycích, vydělené katalogy korejské a čínské sbírky, které jsou vedeny samostatně.
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
Latinka a různá nelatinková písma
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Odpověď:
D - Kombinace A, B
Komentář:
Často na rubu lístku stručně naznačen věcný popis, u některých záznamů 2, výjimečně 3 oboustranně popsané listky.
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
Ruční vpisy diakritiky u přepisů z nelatinkových písem, často ručně vepsaný název/jméno autora v původním nelatinkovém písmu.
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
Diakritika neindoevropských latinkových písem působí problém při skenování OCR.
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
Kombinace rekatalogizace, skenování, OCR a manuálního přepisu (přepisy z nelatinkových písem jsou zastaralé a OCR nelze plně využít i kvůli stáří a špatné kvalitě lístků.
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Komentář:
Odborníci na katalogizaci nebo alespoň přepis z nelatinkových písem se špatně získávají.
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
Provádí částečně kmenoví pracovníci a částečně externí pracovníci na DPČ.
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Komentář:
Dotace z programů VISK
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
Rozpočet knihovny a dotace z programů VISK
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
C - Jiné věcné zpracování
Komentář:
Interní systém věcného zpracování s vlastním číselným označením
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď: