Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 112
Projekt
Instituce
Orientální ústav AV ČR, v. v. i.
ABB030
Katalog
Lístkový katalog Knihovny Orientálního ústavu AV ČR
Kontakt
Jan Luffer
jan.luffer@orient.cas.cz
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Orientální ústav AV ČR
Odpověď:
ABB030
Odpověď:
Lístkový katalog Knihovny Orientálního ústavu AV ČR
Odpověď:
1
Odpověď:
350000
Odpověď:
C - Dosud nezahájena
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
A - Proběhla
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Odpověď:
B - Pro katalog je rozhodující rok získání dokumentů do fondu
Odpověď:
Komentář:
Asie a Afrika
Odpověď:
Komentář:
Většinou cizojazyčné knihy v evropských, asijských i afrických jazycích
Odpověď:
Komentář:
Značná část fondu je v různých nelatinkových písmech
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Odpověď:
D - Kombinace A, B
Komentář:
V některých případech na rubu lístku stručně naznačen věcný popis
Odpověď:
Odpověď:
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Odpověď:
Komentář:
Zajištěno brigádníky a částečně vlastními pracovníky
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
Komentář:
Interní systém věcného zpracování s vlastním číselným označením
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď: