Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 118
Projekt
Instituce
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
PNA001
Katalog
Muzejní (služební jmenný) katalog
Kontakt
Šrajbová Magda
srajbova@svkpl.cz
377306963
zpracování knihovních fondů
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Smetanovy sady 2 305 48 Plzeň
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Odpověď:
PNA001
Odpověď:
Muzejní (služební jmenný) katalog
Odpověď:
3
Odpověď:
114584
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Komentář:
Rok ukončení cca 2020 (s ohledem na strategický postup)
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
A - Proběhla
Komentář:
Probíhá periodicky jako součást revize knihovního fondu.
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Odpověď:
B - Pro katalog je rozhodující rok získání dokumentů do fondu
Odpověď:
AT - Rakousko
CS - Československo (do 31.12.1992)
DE - Německo
Odpověď:
cze - čeština
ger - němčina
mis - různé (jiné)
Odpověď:
ba - latinka
Odpověď:
B - Lístky jiného formátu
Komentář:
18 x 13,5 cm
Odpověď:
A - 1 záznam = zásadně 1 strana jediného lístku
Komentář:
Výjimečně B) - na rubu lístku.
Odpověď:
A - Rukopis
B - Strojopis
Odpověď:
B - Dobrá
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
A - Rekatalogizace
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
B - Využití externích zdrojů, zakázka "na klíč"
Komentář:
B)na dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti z řad pracovníků, pracovníků v důchodu
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
C - Jiné věcné zpracování
Komentář:
21 tříd, 205 odd. - v podstatě odpovídá třídění Bibliografického katalogu Československé republiky z r. 1922-1925.
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
Katalog je i v naskenované podobě na adrese http://katif.svkpl.cz