Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 48
Projekt
Instituce
Národní knihovna České republiky - oddělení hudební
ABA019
Katalog
Incipitový katalog SHK
Kontakt
Zuzana Petrášková
zuzana.petraskova@nkp.cz
221663129
hudební
Klementinum 190 110 00 Praha 1
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Národní knihovna České republiky
Odpověď:
ABA019
Odpověď:
Notový incipitový katalog SHK
Komentář:
SHK = Souborný hudební katalog. Incipitový katalog je jeden z jeho dílčích katalogů určený pro vyhledávání podle notových incipitů
Odpověď:
1
Odpověď:
380000
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Komentář:
Retrospektivní konverze byla zahájena spolu se skenováním katalogu.Rok dokončení lze určit pouze odhadem.
Odpověď:
I - Jiný
Komentář:
Přináší údaje jmenné, bibliografické a údaje o uložení pramenné jednotky. Základním kriteriem je podchycení části hudebního textu a její transkripce do číselného kódu - dle tohoto kódu jsou řazeny katalogizační záznamy.
Odpověď:
A - Proběhla
Komentář:
Revize se prováděla a provádí průběžně v návaznosti na právě zpracovávané nebo revidované hudební sbírky.
Odpověď:
B - Dosud neproběhla - proběhne před zahájením retrospektivní konverze
Komentář:
Zejména revize správnosti převodu do číselného kódu.
Odpověď:
C - Katalog je doplňován a řazen v plném rozsahu
Komentář:
Doplňovány pouze záznamy, které nejsou po zpracování sbírky předávány do Mezinárodní evidence hudebních pramenů RISM.
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Komentář:
Katalog zachycuje hudební prameny, převážně historického charakteru, včetně záznamu z tištěných tematických katalogů významných autorů hudby.
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Komentář:
Jedná se převážně o rukopisné materiály, rozhodující je rok vzniku rukopisu. Zachycuje období 2. pol. 17. - 1. pol. 20. století.
Odpověď:
CS - Československo (do 31.12.1992)
CZ - Česká republika
Komentář:
Katalog eviduje fondy - sbírky různé institucionální příslušnosti na území ČR.
Odpověď:
cze - čeština
fre - francouzština
ger - němčina
lat - latina
mul - více jazyků
Komentář:
Latina, němčina, čeština převažují.
Odpověď:
ba - latinka
Komentář:
Strojopis, velká i malá abeceda.
Odpověď:
B - Lístky jiného formátu
Komentář:
Rozměr A6.
Odpověď:
A - 1 záznam = zásadně 1 strana jediného lístku
Odpověď:
A - Rukopis
B - Strojopis
Komentář:
Záznam je kombinovaný: rukopis = číselný kód, rukopis = notový incipit, strojopis = bibliografický záznam
Odpověď:
B - Dobrá
Komentář:
Podoba lístku je unifikovaná a jednotně dodržovaná.
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
B - Různá
Komentář:
Vesměs světlé odstíny, dobře čitelné.
Odpověď:
J - Jiná
Komentář:
Skenování a zpřístupnění prostřednictvím programu KATALOG i prostřednictvím internetu.
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Komentář:
Potřeba vyškolených pracovních sil - možno řešit v rámci stáží studentů.
Odpověď:
C - Jiné
Komentář:
Využití externích odborných pracovníků.
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Odpověď:
A - Vysoká
Komentář:
Dle pravidel pro zpracování hudebních pramenů platných pro SHK. Vysoká detailnost popisu.
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
C - Jiné věcné zpracování
Komentář:
Speciální popis speciálního dokumentu.
Odpověď:
A - Vysoká
Komentář:
Přináší mnohočetné a závažné informace nepostradatelné k dějinám hudby v českých zemích i v Evropě.
Odpověď:
Katalog je využíván badateli, interprety a dalšími zájemci o historické hudební materiály.
Komentář:
Je pomůckou při tvorbě těmatických katalogů autorských osobností i sbírkových katalogů. Pomáhá při ověřování sporných skladeb.