Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 128
Projekt
Instituce
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
ABE310
Katalog
Předmětový katalog
Kontakt
PhDr. Květa Hartmanová
hartmanova@upm.cz
251 093 209
knihovna
ul. 17. listopadu 2, 110 00 Praha 1
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze
Odpověď:
ABE310
Odpověď:
Předmětový katalog
Odpověď:
1
Odpověď:
182400
Komentář:
Obsahuje i záznamy článků z časopisů a ze sborníků, uzavřen r. 2000.
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Komentář:
Probíhá katalogizace s knihou v ruce.
Odpověď:
F - Předmětový (podle ČSN)
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Komentář:
Obsahová revize fondu se neplánuje, protože zaměření i poslání knihovny se během jejího trvání nezměnilo
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Komentář:
výtvarné umění - architektura, sochařství, malířství, kresba, grafika, užité umění, umělecká řemesla, umělecký průmysl, design, fotografie, film, teorie umění, estetika, restaurování, umělecké techniky - 75% až 80% Filosofie, kultura, dějiny, pomocné vědy historické, archeologie, heraldika, vlastivěda, muzeologie - 20% až 25%
Odpověď:
B - Pro katalog je rozhodující rok získání dokumentů do fondu
Odpověď:
AT - Rakousko
CZ - Česká republika
DE - Německo
FR - Francie
GB - Británie
US - Spojené státy americké
Komentář:
Ostatní země, především evropské-5%
Odpověď:
cze - čeština
eng - angličtina
fre - francouzština
ger - němčina
pol - polština
rus - ruština
slo - slovenština
spa - španělština
Komentář:
8% ostatní jazyky, včt. japonštiny
Odpověď:
ba - latinka
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Odpověď:
B - 1 záznam = více stran / více lístků
Odpověď:
B - Strojopis
Komentář:
Několik desítek lístků psaných rukou
Odpověď:
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
A - Rekatalogizace
Komentář:
Rekatalogizace s knihou v ruce
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Odpověď:
C - Jiné
Komentář:
Vlastní pracovníci budou zajišťovat věcné zprac. a kontrolu záznamů, brigádníci jmenný popis
Odpověď:
C - Nezajištěno
Komentář:
domácí granty
Odpověď:
B - Domácí grant/y
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
A - Kvalitní a konzistentní MDT i předmětová hesla po dobu ...
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď: