Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 115
Projekt
Instituce
Národní technické muzeum - knihovna
ABE311
Katalog
Mimoformátový jmenný katalog (obor geodézie)
Kontakt
Richarda Svobodová
richarda.svobodova@ntm.cz
220399233
knihovna
Národní technické muzeum Knihovna Kostelní 42 Praha 7 170 78
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Národní technické muzeum - knihovna
Odpověď:
ABE311
Odpověď:
Mimoformátový jmenný katalog
Odpověď:
2
Odpověď:
2000
Odpověď:
C - Dosud nezahájena
Komentář:
Žádáme o grant MK v rámci programu VISK 5-RETROKON
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
B - Dosud neproběhla
Komentář:
Proběhne v rámci rekatalogizace (katalogizujeme s knihou v ruce)
Odpověď:
B - Dosud neproběhla - proběhne před zahájením retrospektivní konverze
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Komentář:
K založení katalogu došlo ve 20. letech 20. století, k uzavření v 50. letech 20. století
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Komentář:
geodézie, geografie, geologie, vlastivěda, paleontologie, historie, sociologie
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Komentář:
Katalog obsahuje řadu starých tisků
Odpověď:
AT - Rakousko
CS - Československo (do 31.12.1992)
DE - Německo
FR - Francie
Komentář:
Ostatní 5%
Odpověď:
cze - čeština
fre - francouzština
ger - němčina
Komentář:
Ostatní 5%
Odpověď:
ba - latinka
zz - ostatní
Odpověď:
B - Lístky jiného formátu
Komentář:
15x11 cm
Odpověď:
A - 1 záznam = zásadně 1 strana jediného lístku
Odpověď:
A - Rukopis
Odpověď:
B - Dobrá
C - Špatná
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
A - Rekatalogizace
Komentář:
Rekatalogizace bude prováděna s knihou v ruce
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
C - Jiné
Komentář:
V případě, že získáme grant VISK 5, využijeme práce brigádníků z řad odborné veřejnosti
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Komentář:
Žádáme o grant v rámci programu VISK 5
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Odpověď:
C - Nízká
Komentář:
Záznamy zcela nevyhovují současným katalogizačním standardům
Odpověď:
C - Nízká
Odpověď:
B - Nekonzistentní MDT a/nebo předmětová hesla po dobu ...
Odpověď:
A - Vysoká
Komentář:
Katalog obsahuje řadu starých tisků a významných historických publikací z oboru geodézie a geografie
Odpověď:
Katalog je zaměřen na obor geodézie a geografie