Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 90
Projekt
Retrospektivní katalogizace lístkového katalogu knihovny Náprstkova muzea – pokračování
Instituce
Národní muzeum - Náprstkovo muzeum
ABE308
Katalog
Katalog knihovny Náprstkova muzea
Kontakt
PhDr. Michaela Tydlitátová
michaela.tydlitatova@nm.cz
606 639 801
224 497 513
knihovna NM-Náprstkova muzea
Betlémské nám. 1, 110 00 Praha 1
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Národní muzeum - Náprstkovo muzeum
Komentář:
Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur je součástí Národního muzea a knihovna Náprstkova muzea je metodicky podřízena Knihovně Národního muzea
Odpověď:
ABE308
Komentář:
sigla se vztahuje ke knihovně Náprstkova muzea
Odpověď:
katalog knihovny Náprstkova muzea
Komentář:
Katalog obsahuje tři samostatné knižní celky: historickou knihovnu převážně 19. století, odbornou etnografickou knihovnu neevropských kultur a krajanské tisky, včetně množství periodik v samostatných katalozích.
Odpověď:
1
Komentář:
krajanské tisky 1, odborná etnografická knihovna 2, historická knihovna 3
Odpověď:
125452
Komentář:
Osm dílčích lístkových katalogů, naskenovaných v roce 2011 v programu Retrokon, z nichž nejdůležitější jsou ty vyjmenované v bodě 3 a 4.
Odpověď:
A - Dokončena
B - Zahájena, dosud nedokončena
Komentář:
V roce 2011 naskenováno 100% lístků, tj. 125 500. Od roku 2015 pokračovala úplná retrospektivní konverze skenovaných lístků v programu VISK 5 - RETROKON. Tato 1. část projektu byla dokončena v roce 2019. Od roku 2020 pokračuje 2. fáze: retrospektivní katalogizace s knihou v ruce, a to jak samotné historické knihovny V. Náprstka, tak s tím souvisejících soukromých knihoven význačných osobností.
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
A - Proběhla
Komentář:
Revize fondu probíhá po částech průběžně každý rok.
Odpověď:
A - Proběhla
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Komentář:
přibližně 50 % tvoří univerzální fond 19. století, 40 % etnografika, 10 % krajanské tisky
Odpověď:
B - Pro katalog je rozhodující rok získání dokumentů do fondu
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
Knižní fond pochází ze všech zemí a teritorií světa, nespecializuje se na několik států.
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
Knižní fond obsahuje všechny jazyky světa, evropské i mimoevropské, včetně velmi vzácných jazyků nepočetných etnických skupin.
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
Knižní fond obsahuje písma všech skupin: kromě latinky, fraktury, cyrilice, hebrejského písma, řeckého písma atd. jsou to i četné skupiny písem arabských, několik druhů egyptských písem, čínské a japonské znaky, písmo korejské aj.
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Komentář:
většina lístků je mezinárodního formátu, některé mají větší formát (katalog historické knihovny)
Odpověď:
D - Kombinace A, B
Komentář:
60 % tvoří typ B, 40 % tvoří typ A
Odpověď:
A - Rukopis
B - Strojopis
Komentář:
Strojopisné lístky 40%, rukopisné cca 60%.
Odpověď:
B - Dobrá
Komentář:
Čitelnost zápisu je všeobecně dobrá.
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
A - Rekatalogizace
B - Retrokonverze
Komentář:
Retrokonverze - manuální přepis a strukturování se týkala 1. části projektu, nyní, od roku 2020 je to již retrokatalogizace.
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Odpověď:
C - Jiné
Komentář:
Fond zpracovávají externí vyškolení pracovníci, popř. také zaměstnanec knihovny, tedy obvykle je to kombinace interních (1 pracovník) a externích zdrojů (2-3)
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Komentář:
částečně z rozpočtu Národního muzea, částečně dotace - to platilo pro 1. fázi projektu, nyní jako příspěvková organizace MK využíváme Karty nadpožadavků, které - pokud je projekt schválen v plné výši, pokrývají náklady 100%.
Odpověď:
B - Domácí grant/y
Komentář:
VISK 5, nyní Karty nadpožadavků pro příspěvkové organizace MK
Odpověď:
A - Vysoká
Komentář:
Záznamy jsou odevzdávány s vysokou úspěšností do Souborného katalogu, více než 98 %.
Odpověď:
A - Vysoká
Komentář:
Záznamy jsou odevzdávány s vysokou úspěšností do Souborného katalogu, více než 98 %.
Odpověď:
C - Jiné věcné zpracování
Komentář:
Na zpracovaných lístcích je vždy uvedeno pole 655 - druh dokumentu a předmětové heslo pole 650.
Odpověď:
A - Vysoká
Komentář:
60 % katalogu vzniklo v 19. století; ostatní katalogy obsahují často unikátní krajanskou nebo etnologickou literaturu
Odpověď:
dostupnost pro badatele: online skenované lístky
Komentář:
Lístkový katalog dostupný jen knihovníkovi (i tak je na hranici životnosti). Badatelům jsou k dispozici skenované lístky online https://retris.nkp.cz/Catalog?sigla=ABE308 s možností objednání. V katalogu Portaro systému Verbis jsou již ale díky projektu VISK 5 k dispozici kvalitní strukturované záznamy z etnografického a krajanského katalogu a začátek historického katalogu.