Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 143
Projekt
Instituce
Památkový ústav středních Čech v Praze
ABE324
Katalog
Souborný katalog zámeckých knihoven středních Čech
Kontakt
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Památkový ústav středních Čech v Praze
Odpověď:
ABE324
Odpověď:
Souborný katalog zámeckých knihoven středních Čech
Odpověď:
1
Odpověď:
30000
Odpověď:
C - Dosud nezahájena
Odpověď:
B - Pouze jmenný
Odpověď:
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Komentář:
univerzální fond historické literatury
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Odpověď:
DE - Německo
ES - Španělsko
FR - Francie
CH - Švýcarsko
IT - Itálie
NL - Nizozemsko
Odpověď:
cze - čeština
eng - angličtina
fre - francouzština
ger - němčina
ita - italština
lat - latina
mis - různé (jiné)
spa - španělština
Odpověď:
Odpověď:
B - Lístky jiného formátu
Komentář:
15 x 21 cm C) svazkový katalog
Odpověď:
B - 1 záznam = více stran / více lístků
Odpověď:
B - Strojopis
Komentář:
1 paré objekt; 1 paré Knihovna Národního muzea
Odpověď:
B - Dobrá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
A - Rekatalogizace
B - Retrokonverze
C - Retrokonverze - manuální přepis a strukturování
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Komentář:
včetně externích dodavatelů
Odpověď:
B - Využití externích zdrojů, zakázka "na klíč"
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Komentář:
30 %
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
Komentář:
Větší část fondu obsažena pouze v lokálních katalozích