Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 20
Projekt
Instituce
Národní pedagogická knihovna Komenského
ABA012
Katalog
Generální jmenný katalog
Kontakt
Mgr. Ivana Hutařová
hutarova@spkk.uiv.cz
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Ústav pro informace ve vzdělávání - Státní pedagogická knihovna Komenského
Odpověď:
ABA012
Odpověď:
Generální jmenný katalog
Odpověď:
1
Odpověď:
450000
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Komentář:
Rekatalogizace podle lístků místního seznamu - v současnosti hotovo do r. 1980. Probíhá průběžně se zahájením aut. zprac. knih. fondu.
Odpověď:
B - Pouze jmenný
Odpověď:
A - Proběhla
Komentář:
Proběhla v r. 1992, další podle plánu 2002.
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
C - Katalog je doplňován a řazen v plném rozsahu
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Odpověď:
CS - Československo (do 31.12.1992)
SU - Sovětský svaz (do 1992)
Odpověď:
cze - čeština
mul - více jazyků
rus - ruština
slo - slovenština
Odpověď:
ba - latinka
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Komentář:
Pouze historický katalog do r. 1935 - formát A6
Odpověď:
A - 1 záznam = zásadně 1 strana jediného lístku
Odpověď:
B - Strojopis
Odpověď:
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
A - Rekatalogizace
B - Retrokonverze
I - Neúplná tech. RETROKON 2
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
B - Využití externích zdrojů, zakázka "na klíč"
Komentář:
A - retrokonverze; B - skenování
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
A - Kvalitní a konzistentní MDT i předmětová hesla po dobu ...
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
Komentář:
V SPKK probíhá rekatalogizace knihovního fondu zpětně podle lístků místního seznamu (v současnosti jsme došli do r. 1980) a zároveň probíhá obsahová prověrka knihovního fondu s následným vyřazováním neprofilové literatury a multiplikátů. Vytváří se úplný popis, tzn., že se doplňují údaje věcného popisu. Tento způsob je sice pomalý, ale můžeme jej dělat vlastními silami bez nároku na mzdové prostředky a v neposlední řadě tento způsob vyhovuje i současnému vybavení knihovny výpočetní technikou. Otázky týkající se retrokonverze jednotlivých katalogů knihovny nelze proto zodpovědět. I kdybychom v budoucnosti rozhodli pro skenování a následné převedení naskenovaných údajů do databáze, volili bychom stejný postup, tzn. naskenování místního seznamu, který obsahuje všechny prvky jmenného popisu a navíc je stoprocentně úplný. Předmětová hesla, třídníky MDT a deskriptory by se doplňovaly dodatečně.