Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 67
Projekt
Instituce
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
ABE310
Katalog
Katalog aukčních katalogů
Kontakt
Jarmila Okrouhlíková
okrouhlikova@upm.cz
02/51093135
ul. 17. listopadu 2 110 01 Praha 1
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
Komentář:
Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze
Odpověď:
ABE310
Odpověď:
Katalog aukčních katalogů
Odpověď:
3
Odpověď:
15400
Odpověď:
C - Dosud nezahájena
Komentář:
Neplánuje se.
Odpověď:
I - Jiný
Komentář:
Uspořádán podle názvů aukční síně a dále podle dat konání aukce.
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
C - Katalog je doplňován a řazen v plném rozsahu
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Komentář:
Výtvarné a užité umění
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Komentář:
Nejstarší dokumetny z konce 19. stol.
Odpověď:
DE - Německo
FR - Francie
GB - Británie
Komentář:
Spojené státz americké - 1% Rakousko - 25% Česká republika - 28% ostatní - 1%
Odpověď:
eng - angličtina
fre - francouzština
mis - různé (jiné)
Komentář:
čeština - 28% němčina - 34%
Odpověď:
ba - latinka
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Odpověď:
A - 1 záznam = zásadně 1 strana jediného lístku
Odpověď:
B - Strojopis
Odpověď:
B - Dobrá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
Komentář:
Neplánuje se retrokonverze.
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Komentář:
Pro katalogizaci běžného přírůstku.
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
Komentář:
Počítá se s najmutím studentek či brigádnic, které budou katalogizovat a pracovnice knihovny budou provádět kontrolu a věcné zpracování
Odpověď:
C - Nezajištěno
Odpověď:
Komentář:
Pouze běžný přírůstek.
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
Komentář:
Od r. 1963 plné znaky MDT. Od 20. let 20. stol. - tvorba předmětových hesel podle zásady nejužšího pojmu. Tvorba věcných záhlaví podle platných knihovnických norem.
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď: