Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 93
Projekt
Instituce
Státní technická knihovna
ABA013
Katalog
Katalog knižního fondu z let 1913-1991
Kontakt
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Státní technická knihovna
Odpověď:
ABA013
Odpověď:
Katalog knižního fondu z let 1913-1991
Odpověď:
1
Odpověď:
150000
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Komentář:
I ) jako podklad pro RK použit místní seznam v kombinaci s GK
Odpověď:
A - Proběhla
Komentář:
Revize knižního fondu probíhá průběžně, bez souvislosti s RK. Změny jsou průběžně zaznamenávány do báze dat KATALOG.
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
C - Katalog je doplňován a řazen v plném rozsahu
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Odpověď:
B - Pro katalog je rozhodující rok získání dokumentů do fondu
Odpověď:
Komentář:
není sledováno
Odpověď:
cze - čeština
eng - angličtina
fre - francouzština
ger - němčina
hun - maďarština
ita - italština
pol - polština
rus - ruština
slo - slovenština
swe - švédština
Odpověď:
ba - latinka
ca - cyrilice
Odpověď:
B - Lístky jiného formátu
Komentář:
18,5x12
Odpověď:
B - 1 záznam = více stran / více lístků
Odpověď:
A - Rukopis
B - Strojopis
D - Kopie
Odpověď:
B - Dobrá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
C - Retrokonverze - manuální přepis a strukturování
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
Odpověď:
A - Kompletně zajištěno
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
A - Kvalitní a konzistentní MDT i předmětová hesla po dobu ...
B - Nekonzistentní MDT a/nebo předmětová hesla po dobu ...
Komentář:
A) 1963-1991; B) od r. 1950 přidělována MDT/předm. hesla výběrově.
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď: