Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 113
Projekt
Instituce
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě
OSA001
Katalog
Lístkový místní seznam monografií (tištěné texty a kartograf. dokum.)
Kontakt
Aleš Hrazdil
hrazdil@svkos.cz
596118881
zpracování knihovního fondu
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace, Prokešovo nám. 9, 728 00 Ostrava
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě, příspěvková organizace
Komentář:
dříve Státní vědecká knihovna, Ostrava
Odpověď:
OSA001
Odpověď:
Lístkový místní seznam monografií (tištěné texty a kartograf. dokum.)
Komentář:
Místní seznam neperiodických publikací obsahuje tištěné monografie, kartograf. dokumenty,v malé míře hudebniny.V novější části též elektronické zdroje.
Odpověď:
1
Komentář:
Nyní jediný služební katalog s kompletními katalogizačními údaji. Pořadí 2 má názvový katalog seriálů - samostatný dotazník.
Odpověď:
382000
Komentář:
Tj. 318.000 záznamů = knihopisných jednotek.
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Komentář:
1) 1994-2005 - RK všech publ. vydaných 1974-1994; 2) 2000- RK půjčených starších publikací. 3)2006-2009 RK všech zbývajících záznamů (publ. vyd. cca 1973-1900).
Odpověď:
H - Místní
Odpověď:
A - Proběhla
Komentář:
Proběhla aktualizace fondů (především vyřaz. multiplikátů) před RK, přírůstková č. vyškrtána.
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Komentář:
V GK pouze ověřována a doplňována rodná jména dalších původců; provádí každý zpracovatel sám.
Odpověď:
C - Katalog je doplňován a řazen v plném rozsahu
Komentář:
Po uzavření generálního jmenného katalogu jediný služební seznam, uzavření zatím neplánováno.
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Komentář:
Od r. 1995 všechny monografie zprac. on-line, netřeba digitalizovat lístky.
Odpověď:
CS - Československo (do 31.12.1992)
CZ - Česká republika
DB - NSR
DD - NDR
DE - Německo
FR - Francie
GB - Británie
PL - Polsko
SK - Slovensko
SU - Sovětský svaz (do 1992)
US - Spojené státy americké
Komentář:
Pořadí podle početního zastoupení dokumnetů: Československo, Česko, Slovensko, Sovětský Svaz (Rusko), Polsko, Spojené státy americké, Německo, Británie, Francie, ostatní.
Odpověď:
cze - čeština
eng - angličtina
fre - francouzština
ger - němčina
mis - různé (jiné)
pol - polština
slo - slovenština
Odpověď:
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Odpověď:
B - 1 záznam = více stran / více lístků
Komentář:
U vícesvazkových publikací.
Odpověď:
B - Strojopis
D - Kopie
Komentář:
D)1951-1975 ormig; 1975-1994 cyklostyl
Odpověď:
B - Dobrá
Komentář:
Lítky rozmnožené ormigem (lihové rozmn.) mají čitelnost zřetelně horší, ale uspokojivou.
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Retrokonverze
C - Retrokonverze - manuální přepis a strukturování
Komentář:
B) experimentálně jen řádově stovka záznamů downloadem z ČNB z AKS T-Series knihovny UK. Plánován download z NKC.
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Komentář:
Kvalifikovaných sil dostatek, není dostatek financí na jejich zaplacení.
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
Komentář:
Včetně "brigád", tj. práce mimo běžnou pracovní dobu za mimoř.odměnu.
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Komentář:
Myšleno do budoucna.
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Komentář:
B) grant: SVK v Ostravě - centrum regionálních informačních služeb v letech 1997-1999.
Odpověď:
B - Průměrná
Komentář:
Průměrná vzhledem k ČNB. Vysoká vzhledem k potřebám MSVK. Konverze probíhá dle AACR2R a dalších standardů.
Odpověď:
B - Průměrná
Komentář:
Od r. 2003 probíhá harmonizace jmenných autorit, všechna jmená záhlaví pečlivě ověřována.
Odpověď:
A - Kvalitní a konzistentní MDT i předmětová hesla po dobu ...
Komentář:
A) MDT od r. 1952 do r.1994 dle Úplného vydání, v RK nepřeváděno; nyní dle vybraných znaků. Hesla dle Prozatímních pravidel a ČSN 010188, líst. hesláře, služeb. předm. katalogu, v RK převáděno na řízená klíč. slova (řízená indexace podle VAUT NK ČR a vlastního říz. slovníku).
Odpověď:
C - Nízká
Odpověď:
Komentář:
Lístky, resp. záznamy místního seznamu byly rozmnoženinou jednotných lístků pro všechny katalogy knihovny. Obsahují pro období RK tudíž všechny soupisné údaje, resp. záhlaví ve smyslu ot. č. 6. Také ovšem plný katalogizační popis neperiodik.