Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 2216
Projekt
Katalogizace knihovny z pozůstalosti M. H. Schmida
Instituce
Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
ABB045
Katalog
Katalog Muzikologické knihovny ÚDU, fond M. H. Schmida
Kontakt
Jana Vozková
vozkova@udu.cas.cz
723439935
220303939
Muzikologická knihovna
Puškinovo náměstí 9 160 00 Praha 6
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i.
Komentář:
Dřívější zřizovatel: Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
Odpověď:
ABB045
Odpověď:
Katalog Muzikologické knihovny ÚDU, fond M. H. Schmida
Komentář:
Katalog knihovny byl budován od roku 1962 činností knihovny tehdejší sekce hudební vědy Ústavu dějin umění ČSAV; po osamostatnění plynule navazovala činnost knihovny a budování katalogu (od r. 2002 elektronicky) v rámci Ústavu pro hudební vědu ČSAV a AV ČR, od r. 2003 v Oddělení pro hudební vědu Etnologického ústavu, později přejmenovaném na Kabinet hudební historie. Od roku 2019 knihovna funguje jako samostatné oddělení Ústavu dějin umění AV ČR, v. v. i., knihovna z pozůstalosti M. H. Schmida byla začleněna na jaře roku 2022.
Odpověď:
1
Komentář:
Knižní pozůstalost významného německého muzikologa Manfreda Herrmana Schmida obsahuje v českém prostředí nebývalý rozsah mozartovské literatury (unikátní i z celosvětového hlediska), jakož i odborné literatury k Josephu a Michaelu Haydnovi, Richardu Wagnerovi, Richardu Straussovi, k hudební paleografii a k organologii. Knihovna by podle darovací smlouvy měla být nejpozději do čtyř let zkatalogizována a zpřístupněna odborné veřejnosti.
Odpověď:
0
Komentář:
Knižní pozůstalost M. H. Schmida obsahuje přibližně 8000 svazků, soupis nebyl dodán.
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Komentář:
Zpracování Schmidovy knihovny bylo zahájeno bezprostředně po jejím převezení do Prahy v květnu 2022, a to pod vedením vedoucí Muzikologické knihovny, za podpory projektu NEON, poskytnutého Knihovnou akademie věd. Rozsah této finanční pomoci (do budoucna nejistý) však neumožňuje zaměstnání dostatečného počtu katalogizátorů, aby bylo možno skutečně naplnit závazek zpracování do čtyř let, obsažený v darovací smlouvě.
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
knižní pozůstalost, tištěné tituly
Odpověď:
B - Dosud neproběhla
Komentář:
Katalogizace probíhá "s dokumentem v ruce", tím souběžně dochází ke koordinaci obsahu katalogu a stavu fondu.
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Komentář:
Probíhá manuální zápis do databáze Aleph.
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
Svou knihovnu M. H. Schmid budoval od konce 60. let do roku 2021, kdy zemřel.
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
Celý fond je specializovaný, muzikologický, katalogizace zachovává původní rozdělení na dvě hlavní části: 1. Mozartiana a 2. Musicologica.
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Odpověď:
AT - Rakousko
DE - Německo
IT - Itálie
US - Spojené státy americké
Komentář:
Značnou část fondu tvoří zahraniční publikace, v tuzemsku jinde nedostupné.
Odpověď:
eng - angličtina
ger - němčina
ita - italština
Odpověď:
ba - latinka
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
knižní pozůstalost, tištěné tituly
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
knižní pozůstalost, tištěné tituly
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
knižní pozůstalost, tištěné tituly
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
knižní pozůstalost, tištěné tituly
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
knižní pozůstalost, tištěné tituly
Odpověď:
neuvedeno -
Komentář:
knižní pozůstalost, tištěné tituly
Odpověď:
A - Rekatalogizace
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Komentář:
Interními pracovními silami není zpracování v dané lhůtě proveditelné, z prostředků grantu najmeme externisty.
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
C - Jiné
Komentář:
Interní silou zajišťujeme rovněž vedení, koordinaci a kontrolu.
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Komentář:
V souladu s podmínkami VISK5 zajistíme z našich zdrojů minimálně 30 procent nákladů.
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
A - Kvalitní a konzistentní MDT i předmětová hesla po dobu ...
B - Nekonzistentní MDT a/nebo předmětová hesla po dobu ...
Odpověď:
A - Vysoká
Komentář:
Viz komentáře k otázkám 3, 4 a 31.
Odpověď:
Katalog vysoce specializovaného knihovního fondu
Komentář:
Katalog Muzikologické knihovny zachycuje na vysoké úrovni stav fondu knihovny odborné vědecké instituce, která po 60 let svého fungování dokázala udržovat kontakty se zahraničními institucemi i jednotlivci a díky tomu doplňovat (do značné míry dary a výměnou) aktuální vědeckou literaturu svého oboru. Fond knihovny zahrnuje knižní publikace, periodika, tištěné hudebniny a zvukové dokumenty, mnohdy jde o exempláře v České republice unikátní. Tyto publikace jsou pro výzkum stále aktuální, a proto je žádoucí, aby se k informaci o jejich uložení mohla prostřednictvím elektronické katalogizace pro Souborný katalog ČR dostat širší veřejnost. Integrace knihovny z pozůstalosti významného německého muzikologa Manfreda Herrmana Schmida do fondu Muzikologické knihovny a jejího katalogu je pokračováním těchto mnohaletých snah a upevňuje pozici Muzikologické knihovny jako přední oborové knihovny v ČR.