Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 32
Projekt
Instituce
Národní knihovna České republiky
ABA001
Katalog
Generální katalog národního konzervačního fondu
Kontakt
Anna Mrázková
Anna.Mrazkova@seznam.cz
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Národní knihovna České republiky
Odpověď:
ABA001
Odpověď:
Generální katalog národního konzervačního fondu
Odpověď:
0
Komentář:
Retrokonverze bude dokončena do pololetí 2002.
Odpověď:
975100
Komentář:
cca 400 000 zkonvertováno v rámci RK Bibliografického katalogu
Odpověď:
A - Dokončena
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Komentář:
Před 5 lety proběhla u části zásuvek revize řazení, dále proběhlo porovnání GK a evidenčního katalogu nár. konzervačního fondu, doplnění chybějících zázn., zjištění a oprava sign. Obsahová revize u fondu neproběhla.
Odpověď:
A - Proběhla
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Komentář:
Veškerá nár. produkce z let 1935-1999, značná produkce z let 1900-1934, výjimečně i díla ze 17., 18. a 19. stol.
Odpověď:
CS - Československo (do 31.12.1992)
CZ - Česká republika
DD - NDR
DE - Německo
ES - Španělsko
FI - Finsko
FR - Francie
GB - Británie
HU - Maďarsko
IT - Itálie
JP - Japonsko
NO - Norsko
PL - Polsko
RO - Rumunsko
SE - Švédsko
SK - Slovensko
SU - Sovětský svaz (do 1992)
US - Spojené státy americké
Odpověď:
cze - čeština
eng - angličtina
fin - finština
fre - francouzština
ger - němčina
hun - maďarština
ita - italština
lat - latina
nor - norština
rum - rumunština
rus - ruština
slo - slovenština
spa - španělština
swe - švédština
Odpověď:
ba - latinka
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Odpověď:
A - 1 záznam = zásadně 1 strana jediného lístku
Komentář:
v 95%
Odpověď:
B - Strojopis
C - Tisk
Odpověď:
B - Dobrá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
C - Retrokonverze - manuální přepis a strukturování
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Odpověď:
C - Jiné
Komentář:
Pro porovnávání: externí tým vyškolených pracovníků + částečné pracovní úvazky<br> Pro strukturování: Externí tým vyškolených pracovníků s revizemi knihovníků
Odpověď:
C - Nezajištěno
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Komentář:
Domácí granty a částečně A (matching fund).
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
A - Kvalitní a konzistentní MDT i předmětová hesla po dobu ...
D - Věcné zpracování chybí
Komentář:
A) pouze záznamy z bibliografického katalogu;<br> D) chybí u slovenik, zahraničních bohemik, literatury z retrospektivního doplňování záznamů, které nebyly zařazeny do tištěných bibliografických katalogů.
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď: