Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 120
Projekt
Instituce
Národní knihovna České republiky
ABA001
Katalog
Národní retrospektivní bibliografie 19. století
Kontakt
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Národní knihovna České republiky
Odpověď:
ABA001
Odpověď:
Národní retrospektivní bibliografie 19. století
Odpověď:
Odpověď:
96000
Komentář:
97 161 naskenovaných stran lístků
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Komentář:
1. etapa - skenování provedena v r. 1997, 2. etapa bude mj. navazovat na výsledky RK GK1.
Odpověď:
B - Pouze jmenný
Odpověď:
B - Dosud neproběhla
Komentář:
Proběhne při zpracování rezervních fondů a vyčleňování fondů 19. stol. Zatím se nepočítá s dokončením RK u dokumentů, které nejsou ve fondech NK ČR (tzn. tyto záznamy zůstanou v naskenované podobě, aniž by se propojovaly ke strojem čitelným záznamům).
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Odpověď:
CS - Československo (do 31.12.1992)
CZ - Česká republika
Komentář:
Dnešní ČR = 95 % Evropa = 4%
Odpověď:
cze - čeština
ger - němčina
Komentář:
němčina - dvojjazyčně (i česky)
Odpověď:
ba - latinka
ca - cyrilice
Odpověď:
B - Lístky jiného formátu
Komentář:
15 x 20 cm
Odpověď:
B - 1 záznam = více stran / více lístků
Odpověď:
A - Rukopis
B - Strojopis
D - Kopie
Odpověď:
B - Dobrá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
H - Neúplná tech. RETROKON 1
Komentář:
Propojení naskenovaných záznamů s nově vytvořenými minimálními záznamy na dosud neevidované dokumenty z rezervního fondu, a se záznamy, které budou výsledkem retrokonverze GK1.
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Komentář:
v okamžiku, kdy se začnou propojovat naskenované lístky se záznamy GK1
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
B - Využití externích zdrojů, zakázka "na klíč"
Komentář:
Skenování provedla firma Comdat, propojování záznamů by mělo být řešeno z vlastních zdrojů NK ČR (půjde o náročnou odbornou činnost), po propojení s GK1 je třeba počítat s dočasným posílením počtu pracovníků na tuto agendu.
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Komentář:
Skenování bylo zajištěno z grantu na rok 1997, příprava záznamů pro nezpracované dokumenty bude probíhat v režii NK ČR, o dalším finančním zabezpečení bude třeba jednat po převedení GK1 do strojem čitelné podoby.
Odpověď:
A - Vysoká
Komentář:
Vysoká v rámci katalogu samotného, ale podle interních pravidel, popis detailní.
Odpověď:
A - Vysoká
Komentář:
Vysoká konzistentnost v rámci katalogu, nekonzistentní se stávajícím souborem autorit.
Odpověď:
D - Věcné zpracování chybí
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
Komentář:
Detailní popis monografií (na úrovni starých tisků, byť podle interních pravidel) a rozsáhlý poznámkový aparát.