Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 21
Projekt
Instituce
Národní muzeum - Knihovna Národního muzea
ABA010
Katalog
Generální jmenný katalog - část česká (do r. 1981)
Kontakt
Marie Šírová
marie_sirova@nm.cz
224497344
Knihovna Národního muzea
Národní muzeum -Knihovna Václavské náměstí 68 115 79 Praha 1
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Národní muzeum
Odpověď:
ABA010
Odpověď:
Generální jmenný katalog - část česká (do r. 1981)
Odpověď:
1
Komentář:
1)GJK část česká do r.1981 2)katalog periodik a edic katalog novin a časopisů (povinný výtisk) Neskenováno, hledáme způsob konverze 3)GJK část slovanská do r.1981 4)GJK část cizojazyčná do r.1981 (A-Lib) GJK část cizojazyčná do r.1981 (Lic-Z) GJK dodatky do r.1981 GJK od r.1982 do r.2001 Katalog knihovny Státního nakladatelství
Odpověď:
465661
Komentář:
K tomu 1621 lístků dodatků a katalogy některých knižních celků nerozřazené do GJK.
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Komentář:
Záleží na získání finančních prostředků a dalších okolnostech, časový rozsah proto jen přibližný.
Odpověď:
B - Pouze jmenný
Komentář:
Názvová záhlaví jen vyjímečně a nesoustavně.
Odpověď:
A - Proběhla
Komentář:
Proběhla v souvislosti se skenováním.
Odpověď:
A - Proběhla
Komentář:
Označení hlavních a odkazových lístků, řešení sběrných lístků edic, označení lístků ke konverzi, často ověření a "zčitelnění" signatury. Probíhá průběžně od února 2005.
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Komentář:
Od r. 1982 používán mezinárodní formát lístků a opuštěno řazení podle jazyka dokumentu.
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Komentář:
Důraz na historii, zejména literární,obory pěstované v NM, v nejstarších vrstvách velký podíl přírodovědecké literatury.
Odpověď:
B - Pro katalog je rozhodující rok získání dokumentů do fondu
Odpověď:
CZ - Česká republika
Komentář:
Malý podíl Slovenska a českých publikací vydaných mimo území Čech a Moravy (krajanská literatura).
Odpověď:
cze - čeština
Komentář:
Malý podíl slovenštiny, vyjímečně němčina.
Odpověď:
ba - latinka
Komentář:
V nejstarším období některé rukopisné lístky psané kurentem.
Odpověď:
B - Lístky jiného formátu
Komentář:
17x15cm
Odpověď:
A - 1 záznam = zásadně 1 strana jediného lístku
Komentář:
Vyskytují se i záznamy na více lístcích (sběrné), většinou nebývají hlavní.
Odpověď:
A - Rukopis
B - Strojopis
D - Kopie
Komentář:
Kopie: používán ormig, průklepy strojopisu (od r.1962)
Odpověď:
A - Výborná
B - Dobrá
C - Špatná
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Retrokonverze
C - Retrokonverze - manuální přepis a strukturování
Komentář:
Zbytek (40%) jsou záznamy z retrokonverze vyloučené (odkazy) nebo dočasně vyloučené (knižní celky). B)Česká národní bibliografie
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Komentář:
Retrokonverzi nutno řešit dodavatelsky, pracovnice KNM pouze přípravu a kontrolu (nad rámec běžných povinností). ve spolupráci s firmou ITS řešeno jako služba, spolupráce s ÚISK - vytvořen tým studentů.
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
B - Využití externích zdrojů, zakázka "na klíč"
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Komentář:
Institucionální podpora NM, v r. 2005 podpora z programu VISK 5.
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Komentář:
Hledáme další zdroje.
Odpověď:
B - Průměrná
Komentář:
Katalog odráží vývoj katalogizačních pravidel v Čechách.
Odpověď:
B - Průměrná
Komentář:
Jmenná záhlaví bude nutné porovnat se souborem národních autorit, pravděpodobně v rámci celkového čištění přístupových rejstříků on line katalogu.
Odpověď:
D - Věcné zpracování chybí
Komentář:
Zvláštní věcný katalog tvořen od r.1964.
Odpověď:
A - Vysoká
Komentář:
Historická hodnota je jedním z hlavních důvodů priority.
Odpověď:
Komentář:
Literatura: ŠTĚPÁNOVÁ, Daniela. Nejstarší katalogizační pravidla v českých zemích a katalog Knihovny Národního muzea. In: Sborník Národního muzea v Praze, řada C, sv. XXV. Praha: Národní muzeum, 1980. S. 41-67. VRCHOTKA, Jaroslav. Dějiny Knihovny Národního muzea v Praze 1818-1892. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962.S. 86-110.