Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 124
Projekt
Instituce
Západočeské muzeum v Plzni
PNE303
Katalog
OPAC - katalog knihovny
Kontakt
Ila P. Šedo
isedo@zcm.cz
377 237 064
knihovna
Kopeckého sady 2 301 50 Plzeň
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Západočeské muzeum v Plzni
Odpověď:
PNE303
Odpověď:
OPAC - katalog knihovny
Odpověď:
1
Komentář:
Starý katalog z let 1878-1948
Odpověď:
120000
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
A - Proběhla
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Odpověď:
AT - Rakousko
CS - Československo (do 31.12.1992)
DE - Německo
FR - Francie
GB - Británie
CH - Švýcarsko
RU - Rusko (Moskva)
Odpověď:
cze - čeština
eng - angličtina
fre - francouzština
ger - němčina
rus - ruština
spa - španělština
Odpověď:
ba - latinka
ca - cyrilice
Odpověď:
B - Lístky jiného formátu
Komentář:
10,3 x 14,6 mm
Odpověď:
A - 1 záznam = zásadně 1 strana jediného lístku
Odpověď:
A - Rukopis
B - Strojopis
Odpověď:
B - Dobrá
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
A - Rekatalogizace
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Odpověď:
C - Jiné
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
B - Domácí grant/y
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
D - Věcné zpracování chybí
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď: