Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 79
Projekt
Instituce
Vědecká knihovna v Olomouci
OLA001
Katalog
Katalog hudebnin
Kontakt
Machačová Libuše
libuse.machacova@vkol.cz
585 205 346
Jmenné zpracování fondů
Vědecká knihovna v Olomouci, Bezručova 3, 779 11 Olomouc
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Vědecká knihovna v Olomouci
Odpověď:
OLA001
Odpověď:
Katalog hudebnin
Odpověď:
4
Odpověď:
11000
Komentář:
Katalog hudebnin je součástí generálního katalogu
Odpověď:
C - Dosud nezahájena
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
B - Katalog pro uživatele uzavřen
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Odpověď:
AT - Rakousko
CS - Československo (do 31.12.1992)
DE - Německo
FR - Francie
GB - Británie
PL - Polsko
SU - Sovětský svaz (do 1992)
Odpověď:
cze - čeština
eng - angličtina
fre - francouzština
ger - němčina
pol - polština
rus - ruština
Odpověď:
ba - latinka
zz - ostatní
Odpověď:
B - Lístky jiného formátu
Odpověď:
D - Kombinace A, B
Odpověď:
A - Rukopis
B - Strojopis
C - Tisk
Odpověď:
B - Dobrá
C - Špatná
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
A - Rekatalogizace
B - Retrokonverze
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
C - Jiné
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
D - Věcné zpracování chybí
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď: