Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 16
Projekt
Instituce
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
PNA001
Katalog
Generální (služební jmenný) katalog periodik
Kontakt
Šrajbová Magda
srajbova@svkpl.cz
377306963
zpracování knihovních fondů
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje Smetanovy sady 2 305 48 Plzeň
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje
Odpověď:
PNA001
Odpověď:
Generální (služební jmenný) katalog periodik
Komentář:
Katalog je součástí generálního (služebního jmenného) katalogu, který obsahuje celkem 630052 lístků. Katalog periodik je samostatně vyčleněn.
Odpověď:
2
Komentář:
Prioritu číslo 1 má generální katalog - monografie.
Odpověď:
8654
Komentář:
Záznamy jsou i vícestránkové. Základní lístek bibliografický záznam, další lístky rozpisy ročníků.
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Komentář:
Rok dokončení je předpokládaný pro případ, že se nebude převádět retrokonverzí celý katalog.
Odpověď:
C - Pouze názvový
Odpověď:
A - Proběhla
Komentář:
Probíhá periodicky jako součást revize knihovního fondu.
Odpověď:
A - Proběhla
Komentář:
Označení hlavních a odkazových lístků tam, kde rozdíl není evidentní apod.
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Odpověď:
B - Pro katalog je rozhodující rok získání dokumentů do fondu
Odpověď:
CS - Československo (do 31.12.1992)
CZ - Česká republika
DE - Německo
GB - Británie
SU - Sovětský svaz (do 1992)
Odpověď:
cze - čeština
eng - angličtina
ger - němčina
rus - ruština
slo - slovenština
Odpověď:
ba - latinka
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Odpověď:
B - 1 záznam = více stran / více lístků
Komentář:
1. lístek bibliografický záznam, další lístky rozpisy ročníků
Odpověď:
A - Rukopis
B - Strojopis
D - Kopie
Komentář:
Strojopis a rukopis rozpisové lístky pro ročníky.
Odpověď:
B - Dobrá
Odpověď:
B - Různá
Komentář:
Základní lístek na kartonu. Rozpisové lístky na papíru.
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
A - Rekatalogizace
Komentář:
Využití externích zdrojů - CASLIN, ČNB, OCLC
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
B - Využití externích zdrojů, zakázka "na klíč"
Komentář:
B)dohody o pracovní činnosti a provedení práce z řad pracovníků knihovny, pracovníků v důchodu a studentů
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Odpověď:
A - Vysoká
Komentář:
Pravidla jmenného katalogu.
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
A - Kvalitní a konzistentní MDT i předmětová hesla po dobu ...
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
Katalog je i v naskenované podobě na adrese http://katif.svkpl.cz