Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 83
Projekt
Instituce
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích
CBA001
Katalog
Katalog Jihočeské vědecké knihovny
Kontakt
Michaela Volenová
volenova@cbvk.cz
386 111 224
doplňování a zpracování knih a map
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích, oddělení rukopisů a starých tisků
Odpověď:
CBA001
Odpověď:
Katalog knihovny Koleje redemptoristů v Českých Budějovicích
Komentář:
Jedná se o jeden z fondů uložených v oddělení rukopisů a starých tisků JVK
Odpověď:
1
Odpověď:
0
Komentář:
Nejedná se o lístkový katalog, ale psaný sešitový seznam
Odpověď:
C - Dosud nezahájena
Komentář:
Katalog není vhodný pro retrospektivní konverzi
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Komentář:
Katalog byl vytvořen při přebírání církevních fondů a sloužil současně jako inventární seznam
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Komentář:
náboženství (50%), právo (20%), historie (20%), ostatní (10%)
Odpověď:
B - Pro katalog je rozhodující rok získání dokumentů do fondu
Odpověď:
AT - Rakousko
CZ - Česká republika
DE - Německo
FR - Francie
IT - Itálie
Komentář:
Zbylé tituly vyšly v ostatních zemích Evropy
Odpověď:
cze - čeština
fre - francouzština
ger - němčina
lat - latina
Komentář:
Zbylé dvě procenta tvoří ostatní jazyky
Odpověď:
ba - latinka
Odpověď:
C - Svazkový katalog
Odpověď:
C - Jiné vlastnosti - hlavně u svazkových katalogů
Komentář:
Ručně psané záznamy do sešitu
Odpověď:
A - Rukopis
Odpověď:
B - Dobrá
C - Špatná
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
A - Rekatalogizace
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Odpověď:
A - Vysoká
Komentář:
Katalogizace bude probíhat podel platných norem, jmenná katalogizace úplný popis, věcná minimálně Konspekt, při revizi záznamů bude doplněn další věcný popis
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď: