Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 95
Projekt
Instituce
Český geologický ústav
ABC023
Katalog
Katalog periodik 1919-2000
Kontakt
neuvedeno
neuvedeno
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Český geologický ústav
Odpověď:
ABC023
Odpověď:
Katalog periodik 1919-2000
Odpověď:
1
Odpověď:
100000
Komentář:
cca 100 000 ročníků periodik.
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Odpověď:
Odpověď:
A - Proběhla
Komentář:
Probíhá souběžně s RK.
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Komentář:
Neplánuje se samostatná revize fondu před zahájením RK pro nedostatek prac. neprobíhá. Řeší se souběžně při RK příslušného katalogu.
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Odpověď:
B - Pro katalog je rozhodující rok získání dokumentů do fondu
Odpověď:
DB - NSR
DD - NDR
DE - Německo
FR - Francie
GB - Británie
SU - Sovětský svaz (do 1992)
Odpověď:
eng - angličtina
fre - francouzština
ger - němčina
rus - ruština
Odpověď:
ba - latinka
ca - cyrilice
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Odpověď:
Odpověď:
Odpověď:
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Odpověď:
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
Odpověď:
B - Průměrná
Komentář:
Popis podle Pruské instrukce do r. 1987.
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď: