Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 100
Projekt
Instituce
Národní muzeum - Knihovna Národního muzea
ABA010
Katalog
Katalog sbírky kramářských písňových tisků
Kontakt
Mgr. Monika Koldová
monika.koldova@nm.cz
224 497 331
Oddělení knižní kultury
Národní muzeum Knihovna Národního muzea Oddělení knižní kultury Václavské nám.68 Praha 1 115 79
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Národní muzeum - Knihovna Národního muzea, Oddělení knižní kultury
Odpověď:
ABA010
Odpověď:
Katalog sbírky kramářských písňových tisků
Odpověď:
2
Odpověď:
25000
Odpověď:
C - Dosud nezahájena
Komentář:
Výhledově
Odpověď:
I - Jiný
Komentář:
Řazení podle incipitů (vychází ze speciálního charakteru kramářských písňových tisků)
Odpověď:
A - Proběhla
Komentář:
Celý fond byl zrevidován v letech 1983 - 2003
Odpověď:
B - Dosud neproběhla - proběhne před zahájením retrospektivní konverze
Odpověď:
C - Katalog je doplňován a řazen v plném rozsahu
Komentář:
Sbírka je stále doplňována.
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Komentář:
Kramářské písňové tisky - 100 %
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Komentář:
Začátek 17. stol. - zač. 20. stol.
Odpověď:
CZ - Česká republika
DE - Německo
PL - Polsko
SK - Slovensko
Komentář:
České země - 80 %, Slovensko - 10 %.
Odpověď:
cze - čeština
ger - němčina
pol - polština
Odpověď:
ba - latinka
Komentář:
Rukopis 50%, strojopis 50%
Odpověď:
B - Lístky jiného formátu
Komentář:
105 x 170 mm
Odpověď:
D - Kombinace A, B
Komentář:
Podle obsažnosti záznamu.
Odpověď:
A - Rukopis
B - Strojopis
Odpověď:
B - Dobrá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
C - Retrokonverze - manuální přepis a strukturování
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Komentář:
2 zaměstnanci na přepis KPT
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
Komentář:
1/4 úvazky 2 zaměstnanců
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Komentář:
Vlastní zdroje + dotace z programu Visk5
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Komentář:
A) nákup HW z investiční komise B) nákup SW, dosud nebyl udělen žádný grant
Odpověď:
A - Vysoká
Komentář:
Použitá pravidla vlastní - viz. článek ve Sborníku NM (příloha dotazníku).
Odpověď:
A - Vysoká
Komentář:
Specifikum záhlaví v popisu kramářských tisků -incipit písňového textu
Odpověď:
C - Jiné věcné zpracování
Komentář:
Každý záznam má předmětové heslo a speciální odkazy na místa a data, děje, osoby, biblické postavy a světce.
Odpověď:
A - Vysoká
Komentář:
Do dokončení národní retrospektivní bibliografie kramářských písňových tisků 19. stol. plní katalog zároveň funkci bibliografickou.
Odpověď:
Komentář:
Podrobné zpracování každého záznamu odpovídá náročnosti popisu starých tisků včetně popisu typologického a grafického. Katalog KPT v Knihovně NM je vzorem pro katalogizaci KPT v celé České republice a slouží zároveň jako podklad pro zpracování národní retrospektivní bibliografie.