Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 126
Projekt
Instituce
Národní knihovna České republiky
ABA001
Katalog
Pavel, R.: Beschreibung ... 1891
Kontakt
Zdeněk Uhlíř
Zdenek.Uhlir@nkp.cz
221663283
oddělení rukopisů a starých tisků
Klementinum 190 11000 Praha 1
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Národní knihovna České republiky
Komentář:
katalog rukopisného fondu vyšebrodských cisteriáků
Odpověď:
ABA001
Komentář:
záznamy z retrokonvertovaného tištěného katalogu budou rozpuštěny v Manuscriptoriu - otevřeném/souborném katalogu historických fondů středoevropského záběru, jehož koordinátorem je NK ČR
Odpověď:
katalog rukopisů vyšebrodských cisteriáků
Komentář:
záznamy z retrokonvertovaného tištěného katalogu budou rozpuštěny v Manuscriptoriu - otevřeném/souborném katalogu historických fondů středoevropského záběru, jehož koordinátorem je NK ČR
Odpověď:
3
Komentář:
priorita z hlediskaNK ČR 3, v rámci jejího odboru historických a hudebních fondů 2, v rámci otevřeného/souborného katalogu historických fondů 1
Odpověď:
1205
Komentář:
počet záznamů v tištěném katalogu
Odpověď:
C - Dosud nezahájena
Komentář:
plánovaný rok zahájení 2005, plánovaný rok dokončení 2005
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Komentář:
tištěné katalogy rukopisů (zejména pokud jsou staršího data) se vymykají tomuto jednoznačnému třídění - jednotlivé záznamy lze charakterizovat jako kombinované jmenné/názvové
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Komentář:
zcela uzavřený katalog vytvořený v roce 1891
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Komentář:
tištěný katalog zachycující celý rukopisný fond bez oborového rozlišení
Odpověď:
B - Pro katalog je rozhodující rok získání dokumentů do fondu
Komentář:
tištěný katalog zachycující stav rukopisného fondu k roku 1891
Odpověď:
CZ - Česká republika
Komentář:
tištěný katalog zachycující rukopisný fond, jehož jednotky vznikly porůznu v celé střední Evropě
Odpověď:
cze - čeština
ger - němčina
lat - latina
Komentář:
latinsky, v menší míře česky a německy, marginálně v jiných jazycích - podle staršího principu, že jazyk záznamu je v jazyce dokumentu
Odpověď:
ba - latinka
Komentář:
různé typy písma (latinky)
Odpověď:
C - Svazkový katalog
Komentář:
tištěný a veřejně publikovaný katalog
Odpověď:
C - Jiné vlastnosti - hlavně u svazkových katalogů
Komentář:
průběžné záznamy v tištěném katalogu, tzn. obsahuje několik záznamů na jedné straně i jeden záznam na několi stran
Odpověď:
C - Tisk
Odpověď:
B - Dobrá
Komentář:
kvalitní tisk, avšak různými typy písma
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Komentář:
vzhledem k tomu, že jde o tištěný katalog, míní se síla jednotlivých stran knihy
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Odpověď:
Komentář:
pracovníci NK ČR a dodavatelské firmy
Odpověď:
C - Nezajištěno
Odpověď:
B - Domácí grant/y
Odpověď:
C - Nízká
Komentář:
explicitní pravidla v době vzniku katalogu dosud neexistovala, nejednotný úzus
Odpověď:
C - Nízká
Komentář:
záznamy nemají záhlaví
Odpověď:
Komentář:
záznamy nemají záhlaví
Odpověď:
A - Vysoká
Komentář:
po odborné stránce kvalitně zpracovaný tištěný katalog jedné z nějvětších rukopisných sbírek v Česku (mezinárodního významu), záznamy nejsou v jiné podobě dostupné
Odpověď: