Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 76
Projekt
Instituce
Akademie věd ČR - Historický ústav
ABB036
Katalog
Katalog HU do roku 1992
Kontakt
Ivana Pittnerová
pittnerova@hiu.cas.cz
knihovna
Historický ústav AV ČR, v. v. i., Prosecká 76 190 00 Praha 9
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Historický ústav AV ĆR, v. v. i.,
Odpověď:
ABB036
Odpověď:
Katalog knihovny HÚ (do roku 1992)
Odpověď:
1
Odpověď:
138420
Odpověď:
C - Dosud nezahájena
Komentář:
V letošním roce jsme vlastními silami retrokatalogizovali výpůjčky zaměstnanců, jde řádově o stovky kusů katalogizačních lístků. Plánovaným rokem zahájemí je rok 2013, plánovaný rok dokončení je rok 2030.
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
A - Proběhla
Komentář:
Revize proběhla v letech 2008 a 2009.
Odpověď:
A - Proběhla
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Komentář:
Obsah katalogu odpovídá obsahu fondu Fond je zaměřen na národní dějiny i cizojazyčnou literaturu týkající se bohemikálních dějin. Výzkum ústavu zahrnuje české dějiny ve středoevropském kontextu od 10. do 20. století. Individuálně též dějiny mimoevropských států, které s našimi dějinami nějak souvisejí. Katalog obsahuje záznamy o publikacích s výše uvedenou tematikou. Mnohé z titulů jsou interdisciplinární, nelze proto učinit kvalifikovaný odhad v procentech.
Odpověď:
B - Pro katalog je rozhodující rok získání dokumentů do fondu
Odpověď:
AT - Rakousko
BA - Bosna a Hercegovina (Sarajevo)
BG - Bulharsko
CS - Československo (do 31.12.1992)
CZ - Česká republika
DE - Německo
FR - Francie
GB - Británie
IT - Itálie
PL - Polsko
RU - Rusko (Moskva)
SI - Slovinsko (Ljubljana)
SK - Slovensko
Komentář:
Ponejvíce záznamy o titulech týkajících se národních dějin v evropském a středoevropském kontextu od 10. do 20. století.
Odpověď:
Komentář:
Z jazykového hlediska jsou ve fondu obsaženy jak české tituly, tak také tituly německé, slovenské, ruské, anglické, polské. Ostatní jazyky, jako je latina, francouzština, italština, finština, srbština, atd. jsou obsaženy pouze okrajově. Katalogizační lístky jsou v češtině, angličtině, němčině atd. dle výše uvedeného jazykového rozložení.
Odpověď:
ba - latinka
Komentář:
Hůře čitelný strojopis.
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Odpověď:
D - Kombinace A, B
Komentář:
Převažuje jeden záznam jedna strana, ale u části katalogu tvořeného vícedílnými publikacemi nebo slovníky, je více záznamů na jednom lístku.
Odpověď:
B - Strojopis
Komentář:
Strojopis s rukopisnými poznámkami.
Odpověď:
C - Špatná
Komentář:
Čitelnost zápisu je špatná, lístky jsou vytvořeny před cca 50 lety a 50 let byly také používány.
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Komentář:
Lístky jsou opotřebovány až ke špatné čitelnosti, časem vybledlo i strojopisné písmo a každá další manipulace s nimi není dobrá.
Odpověď:
A - Rekatalogizace
C - Retrokonverze - manuální přepis a strukturování
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Komentář:
V případě přidělení grantových prostředků, budou využiti jak vlastní pracovníci, tak také kvalifikovaní externisté z řad knihovníků. V případě nepřidělení grantových prostředků nebudeme mít nikdy dostatek kvalifikovaných pracovních sil pro zahájení retrokonverze.
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
C - Jiné
Komentář:
Plánujeme jak využití vlastních zaměstnanců. tak také využití najatých externistů z řad kvalifikovaných knihovníků.
Odpověď:
C - Nezajištěno
Komentář:
Jiné než grantové finanční krytí se spoluúčastí ústavu resp. knihovny nemáme. O jiný grant či jinou podporu jsme nežádali.
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Komentář:
Rozpočet knihovny spoluúčast ve výši 37 % a grantové krytí ve výši 63 %.
Odpověď:
B - Průměrná
Komentář:
Vzhledem ke stáří katalogizačních lístků nejsou u nich zcela dodržována současně platná katalogizační pravidla.
Odpověď:
C - Nízká
Komentář:
Záhlaví jsou různorodá, ne vždy systémově vytvořená.
Odpověď:
D - Věcné zpracování chybí
Odpověď:
A - Vysoká
Komentář:
Katalog obsahuje záznamy o titulech a odpovídá hodnotě fondu. Fond mj. obsahuje i cca 1000 starých tisků, soubor odborných publikací na historii profilovaného fondu. Jde o největší knižní fond v rámci humanitních ústavů AV ČR.
Odpověď:
Komentář:
Katalog odpovídá jedinečnému, a to jak svým rozsahem, tak také svým zaměřením, dlouhodobě budovanému fondu. Historický ústav disponuje největším knihovním fondem mezi humanitně zaměřenými ústavy AV ČR. Lístky jsou oskenovány a zpřístupněny na www stránkách ústavu. Vyhledávání je uživatelsky nepříjemné. V podstatě nejde o vyhledávání, ale pouze o prohledávání. Uživatelé zvenčí katalog téměř nepoužívají, zaměstnanci ústavu pouze proto, že musejí, neboť jim jako knihovna jinou možnost nenabízíme. Naším cílem je vytvoření jediného on-line katalogu se všemi možnostmi vyhledávání, které tento způsob nabízí. Jako jedna z knihoven Akademie věd využíváme knihovnický systém Aleph.