Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 110
Projekt
Instituce
Knihovna Akademie věd ČR, v.v.i. (KNAV)
ABA007
Katalog
Lístkový katalog časopisů
Kontakt
Tomanová Hana
tomanova@lib.cas.cz
221 403 246, 221 403 309
oddělení časopisů a elektronických informačních zdrojů
Národní tř. 3, Praha 1, 115 22
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Knihovna AV ČR, v.v.i. (KNAV)
Odpověď:
ABA007
Odpověď:
Lístkový katalog časopisů
Komentář:
V roce 1993 začala KNAV vytvářet elektronický katalog časopisů v systému ISIS. Bylo rozhodnuto zpracovat do elektronického katalogu celý fond časopisů, rekatalogizovat. V současné době je zpracováno 11 043 (76%) titulů časopisů v systému ISIS a 1 000 (6.87%) titulů časopisů z fondu Královské české společnosti nauk (VISK 5 – 2007) v systému Aleph 500 z celkového množství 14 561 /100%) časopisů v lístkovém katalogu. Do budoucna zůstává nezpracováno 1 682 časopisů Královské české společnosti nauk a 836 časopisů z fondu České akademie věd a umění.
Odpověď:
2
Odpověď:
14561
Komentář:
11 043 počet záznamů v systému ISIS 1 000 počet záznamů v systému Aleph 500 (rekatalogizace v rámci VISK 5 – 2007) 1 682 počet nezpracovaných časopisů z fondu Královské české společnosti nauk 836 počet nezpracovaných časopisů z fondu České akademie věd a umění
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Odpověď:
B - Pouze jmenný
Odpověď:
A - Proběhla
Odpověď:
A - Proběhla
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Komentář:
Lístkový katalog časopisů byl uzavřen v roce 2000 V letech 1993-2000 byl doplňován tištěnými lístky z elektronického katalogu v systému ISIS
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Odpověď:
B - Pro katalog je rozhodující rok získání dokumentů do fondu
Odpověď:
Komentář:
bez teritoriálního omezení
Odpověď:
Komentář:
bez jazykového omezení
Odpověď:
ba - latinka
ca - cyrilice
ga - řecká abeceda
zz - ostatní
Komentář:
latinka, švabach, azbuka, řečtina aj.
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Odpověď:
B - 1 záznam = více stran / více lístků
Odpověď:
B - Strojopis
C - Tisk
D - Kopie
Odpověď:
B - Dobrá
Odpověď:
A - Stejná v celém katalogu
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
A - Rekatalogizace
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Odpověď:
C - Jiné
Komentář:
odborné práce zaměstnanci KNAV rutinní práce brigádníci
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
D - Věcné zpracování chybí
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
Tištěné časopisy KNAV v souborných katalozích
Komentář:
Informace o zahraničních časopisech jsou obsaženy v těchto souborných katalozích: Bečka, J. – Foch, V.: Soupis cizozemských periodik v knihovnách Československé republiky (1929) Lomský, J.: Soupis periodik technických a příbuzných v knihovnách Československé republiky (1955) Souborný katalog ČR – Seriály Souborný katalog VPK