Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 28
Projekt
Instituce
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
ULG001
Katalog
Generální katalog knih a kartografických dokumentů
Kontakt
Jana Chadimová
chadimova@svkul.cz
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem
Odpověď:
ULG001
Odpověď:
Generální katalog knih a kartografických dokumentů
Odpověď:
1
Odpověď:
362650
Komentář:
počet katalogizačních lístků je přibližný, byl zjištěn odhadem
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Komentář:
probíhá rekatalogizace
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Komentář:
založen na počátku 50. let 20. stol., uzavřen k 1.1.2008
Odpověď:
A - Katalog zachycuje univerzální fond bez oborové selekce
Odpověď:
B - Pro katalog je rozhodující rok získání dokumentů do fondu
Odpověď:
CS - Československo (do 31.12.1992)
CZ - Česká republika
DD - NDR
DE - Německo
GB - Británie
SK - Slovensko
SU - Sovětský svaz (do 1992)
US - Spojené státy americké
Komentář:
+ různé
Odpověď:
cze - čeština
eng - angličtina
ger - němčina
rus - ruština
slo - slovenština
Komentář:
+ různé
Odpověď:
ba - latinka
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Odpověď:
A - 1 záznam = zásadně 1 strana jediného lístku
Odpověď:
B - Strojopis
C - Tisk
Odpověď:
B - Dobrá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
A - Rekatalogizace
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Odpověď:
A - Zajištění z vlastních zdrojů
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
A - Kvalitní a konzistentní MDT i předmětová hesla po dobu ...
B - Nekonzistentní MDT a/nebo předmětová hesla po dobu ...
D - Věcné zpracování chybí
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
jde o služební katalog knih a kartografických dokumentů, není přístupný uživatelům