Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 103
Projekt
Instituce
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
ABE310
Katalog
Katalog výstavních katalogů
Kontakt
Jarmila Okrouhlíková
okrouhlikova@upm.cz
02/51093135
ul. 17. listopadu 2 110 01 Praha 1
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze
Komentář:
Knihovna Uměleckoprůmyslového musea v Praze
Odpověď:
ABE310
Odpověď:
Katalog výstavních katalogů
Odpověď:
2
Odpověď:
54250
Odpověď:
B - Zahájena, dosud nedokončena
Komentář:
Dle finančních a pracovních možností knihovny.
Odpověď:
H - Místní
Komentář:
Podle místa konání výstavy.
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Komentář:
Knihovna uchovává k badatelským účelům i dokumenty již zastaralé.
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Komentář:
Výtvarné umění
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Komentář:
Nejstarší dokumenty z konce 19. stol.
Odpověď:
CZ - Česká republika
DE - Německo
FR - Francie
GB - Británie
SK - Slovensko
US - Spojené státy americké
Komentář:
Česká republika - 35% Rakousko - 15% ostatní - 1%
Odpověď:
cze - čeština
eng - angličtina
fre - francouzština
ger - němčina
jpn - japonština
mis - různé (jiné)
pol - polština
rus - ruština
slo - slovenština
spa - španělština
Odpověď:
ba - latinka
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Odpověď:
A - 1 záznam = zásadně 1 strana jediného lístku
Odpověď:
B - Strojopis
Odpověď:
B - Dobrá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
A - Rekatalogizace
Komentář:
Dle možností knihovny, především česká produkce.
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Odpověď:
Komentář:
Přebírání záznamů z ČNB.
Odpověď:
C - Nezajištěno
Odpověď:
A - Rozpočet knihovny
B - Domácí grant/y
Komentář:
Z rozpočtu knihovny se bude moci uhradit pouze nepatrná část rekatalogizace fondu. Počítáme spíše s možností získání domácích grantů.
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
Komentář:
Od r. 1963 plné znaky MDT. Od 20. let 20. stol. - tvorba předmětových hesel podle zásady nejužšího pojmu. Tvorba věcných záhlaví podle platných knihovnických norem.
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď: