Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 11
Projekt
Instituce
Divadelní ústav
ABE304
Katalog
Databáze článkové bibliografie
Kontakt
Ondřej Svoboda
ondrej.svoboda@divadlo.cz
224 809 164
Celetná 17 110 00 Praha 1
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Divadelní ústav
Odpověď:
ABE304
Odpověď:
Databáze článkové bibliografie
Odpověď:
2
Odpověď:
300000
Odpověď:
C - Dosud nezahájena
Komentář:
v závislosti na získaných finančních prostředcích
Odpověď:
I - Jiný
Komentář:
Kombinovaný jmenný a předětový
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Odpověď:
A - Proběhla
Odpověď:
A - Katalog byl zcela uzavřen
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Komentář:
Divadlo
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Odpověď:
CS - Československo (do 31.12.1992)
CZ - Česká republika
SK - Slovensko
Odpověď:
cze - čeština
ger - němčina
slo - slovenština
Odpověď:
ba - latinka
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Komentář:
Lístky mezinárodního formátu, částečně lístky formátu 168x102 mm.
Odpověď:
D - Kombinace A, B
Komentář:
Jeden záznm na jednom lístku, jeden záznam na více lístcích, více záznamů na jednom lístku.
Odpověď:
B - Strojopis
Odpověď:
Komentář:
Čitelnost kolísavá, u starších lístků čitelnost špatná v závislosti na opotřebení, žloutnutí, strojopis místy slabý či rozmazaný (zřejmě průpis).
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
C - Retrokonverze - manuální přepis a strukturování
Odpověď:
A - Personální zabezpečení odpovídá našim potřebám
Odpověď:
C - Jiné
Komentář:
Využití OON.
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
D - Jiné
Komentář:
Kombinované, pouze z vlastních zdrojů nelze onverzi realizovat.
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
Komentář:
Kvalita záhlaví kolísá, není použito MDT.
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
Komentář:
Jedná se o zcela jedinečný zdroj informací pro bádání o českém divadle.