Náhled na dotazník katalogu
  Záhlaví dotazníku
ID: 87
Projekt
Instituce
Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.
ABB043
Katalog
Katalog knihovny Etnologického ústavu AV ČR
Kontakt
Ludmila Kopalová
kopalova@eu.cas.cz
222828610
středisko vědeckých informací
Na Florenci 3 110 00 Praha 1
  Otázky dotazníku
Odpověď:
Etnologický ústav AV ČR, v.v.i.
Odpověď:
ABB043
Odpověď:
Katalog knihovny Etnologického ústavu AV ČR
Odpověď:
1
Komentář:
1. Katalog knihovny EÚ AV ČR 2. Katalog seriálů knihovny EÚ AV ČR
Odpověď:
27000
Odpověď:
C - Dosud nezahájena
Komentář:
Dokončení retrokonverze proběhne podle finančních možností - v případě, že nezískáme žádné zdroje bude retrokonverze dokončena cca 2022
Odpověď:
A - Kombinovaný jmenný/názvový
Odpověď:
C - Neproběhla - neplánuje se
Komentář:
Vyřazené publikace bývají z katalogu vyřazeny po jejich odpisu.
Odpověď:
A - Proběhla
Komentář:
Všechny špatně čitelné lístky byly opraveny
Odpověď:
C - Katalog je doplňován a řazen v plném rozsahu
Komentář:
Katalog bude uzavřen až bude dokončena retrokonverze.
Odpověď:
B - Katalog zachycuje popisné jednotky z vybraných oborů
Komentář:
Zejména: národopis, etnografii, folkloristiku, etnologii, kulturní a sociální antropologii, historii
Odpověď:
A - Pro katalog je rozhodující rok vydání dokumentů
Odpověď:
CZ - Česká republika
DE - Německo
FR - Francie
GB - Británie
SU - Sovětský svaz (do 1992)
Komentář:
Pod názvem Sovětský svaz jsou zahrnuty slovanské země.
Odpověď:
cze - čeština
eng - angličtina
ger - němčina
sla - slovanské j. (jiné)
Odpověď:
ba - latinka
ca - cyrilice
Odpověď:
A - Lístky mezinárodního formátu
Odpověď:
D - Kombinace A, B
Komentář:
Více lístků mají publikace vícesvazkové, s více autory, s editory
Odpověď:
B - Strojopis
C - Tisk
D - Kopie
Komentář:
U starších publikací s více autory a editory jsou průpisy přes kopírák
Odpověď:
A - Výborná
Komentář:
Byla provedena kontrola a špatně čitelné lístky byly přepsány.
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
B - Různá
Odpověď:
C - Retrokonverze - manuální přepis a strukturování
Odpověď:
B - Budeme mít nedostatek kvalifikovaných pracovních sil pro RK
Komentář:
V knihovně pracuje pouze 1 knihovník.
Odpověď:
C - Jiné
Komentář:
Pokud se podaří zajistit jiné zdroje než institucionální, budeme využívat i externisty.
Odpověď:
B - Zajištěno částečně
Odpověď:
Komentář:
Rozpočet oddělení, pod které knihovna spadá, pokusíme se získat i nějaké domácí granty (VISK 5)
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
B - Průměrná
Odpověď:
D - Věcné zpracování chybí
Odpověď:
A - Vysoká
Odpověď:
Komentář:
Fond je systematicky vytvářen již od počátku 20. století, kdy byl založen Státní ústav pro lidovou píseň - jeden z přímých předchůdců Etnologického ústavu AV ČR, v.v.i.. Do knihovny byly postupně začleněny fondy již zmíněného Státního ústavu pro lidovou píseň, dále pak Kabinetu pro lidovou píseň a Kabinetu pro národopis. K obohacení fondu výrazně přispěly i knihovny získané z pozůstalostí významných osobností oboru minulosti i současnosti - např. Jiřího Horáka, Ludvíka Kuby, Jiřího Polívky,Václava Tilleho či Vladimíra Scheuflera. Knihovní fond je od počátku rozšiřován nákupy, dary i výměnou, především se zahraničními institucemi. V současné době tvoří fond knihovny téměř 33.000 svazků. Jeho součástí je i více než 900 titulů časopisů, nevelká odborně zaměřená sbírka starých tisků (necelých 300 svazků) a sbírka kramářských tisků (cca 3300 jednotek). Kromě etnologických, etnografických a folkloristických publikací (domácí i zahraniční produkce), knihovna shromažďuje i literaturu příbuzných oborů. A právě tento jedinečný fond řadí knihovnu EÚ AV ČR mezi významné specializované knihovny.